tailieunhanh - Giáo trình Toán: Đại số 1 (Tập 5) - NXB Giáo dục

Giáo trình Toán: Tập 5 trình bày về Đại số 1 và 600 bài tập có lời giải. Nội dung của cuốn giáo trình này giới thiệu về ngôn ngữ của lý thuyết tập hợp, cấu trúc đại số, số nguyên và số hữu tỷ, số học trong Z, đa thức và phân thức hữu tỷ, không gian Vetor, ánh sáng xạ tuyến tính, ma trận, định mức hệ tuyến tính. | P . F . I . E . V Jean-Marie Monier Giáo trình Toán - Tập 5 Cours de mathématiques - 5 ĐẠI SỐ 1 ALGÈBRE 1 Cuốn sách này được xuất bản trong khuôn khổ Chương trình Đào tạo Kỹ sư Chất lượng cao tại Việt Nam vổi sự trợ giúp của Bộ phận Văn hóa và Hợp tác của Đại Sứ quán Pháp tại nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cet ouvrage publié dans le cadre du Programme de Formation d ingénieurs d Excellence au Vietnam bénéficie du soutien du Service Culturel et de Coopération de l Ambassade de France en République Socialiste du Vietnam. Jean - Marie Monier Giáo trình Toán Tập 5 ĐẠI só 1 Giáo ưình và 600 bài tập có lời giải Tái bản ỉần thứ năm Người dịch Nguyễn Tường - Nguyên Văn Nghị Hiệu đính Nguyên Văn Thường NHÀ XUẤT BẢN GIÁO .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.