tailieunhanh - [Cây Cảnh] Trồng Và Ghép Sứ Thái - Huỳnh Văn Thới phần 4

Từ cuối năm 1996 đến nay, cây sứ Thái đã chuyển động mạnh, do có nhiều người nhập các giống sứ mới từ Thái Lan, từ Đài Loan về trồng và phổ biến cách tháp ghép với cây sứ đã có ở . | Bạch ngọc đường thì ườn hơn đẹp hơn. Xem ảnh 20. Cây sứ Hội tăng Là cây sứ có hoa vàng ảnh chụp của Đài Loan chớ chưa nhập qua Chí Minh là cây sứ tuyệt đẹp thân cành nhánh chưa thây rõ nhưng theo ảnh chụp của Đài Loan thì hoa khá to 5 cánh thật trùn thật kín cánh này chồng lên cánh kia tương lự như hoa phong lan một màu vàng tươi họng nhỏ màu xanh dậm rất hiốm thây. Cây đặc sắc cẩn trao đổi lây giông để trồng. Kốt luận Cây sứ Thái cây sứ Đài Loan còn rất nhiều cây mơi lai tạo nữa. mỗi tháng đều có người mang cây sứ mơi lạ VC . Tôi đã dâng ký xuất bản quyển Kỹ thuật trồng và ghép sứ nhiều màu đã lâu đáng lẽ đã xong rồi lúc bắt lay vào viết ihì chỉ mơi nhập vồ vỏn vẹn có mười mấy cây kể cả sứ Thái Lan và sứ Đài Loan mà thôi. Nhưng gần đây tháng nào cũng nhập về thêm nhiều cây sứ mơi bắt buộc tôi phải bổ sung thêm hoài phải viết đi viết lại nhiều lần để them nhiều cây sứ mơi hơn đẹp hơn cho đầy đủ. M Nhưng chắc cũng chưa phải ỉà hết vì ngày nay có phương pháp thụ phấn chéo từ cây màu này vđi cây màu khác sẽ cho ra vô sô cây mđi lạ hơn nữa. Như lai tạo qua thụ phân chéo giữa cây sứ vđi các cây cùng họ như cây huỳnh anh cây sứ cùi Đại cây trúc đào cây dừa cạn . sẽ cho được nhiều cây sứ đủ màu sắc. không thể nào biết cho hốt được. Nên lôi xin tạm ngưng nơi đây và sẽ bổ sung them sau này khi cần thiết. D. Phân loại sứ Sa mac ĩ Ngày nay trên thố giứi nươc nào cũng có trồng và nhân giông được nhiều loại sứ Sa mạc thật là vô cùng đa dạng nên cần phải phân loại sắp xếp lại 1. Phân loại theo màu sắc Chung qui VC hoa chỉ có mây màu sắc a Giống hoa màu đỏ Giống sứ Sa mạc màu đỏ chiếm đa sô vì ngay cây nguyên thủy cũng là màu đỏ rồi. Như cây môi son cây đỏ tuyền cây ánh dương cây thái dương . 45 b Giống sứ có hoa màu hồng Giống màu hồng cũng rất nhiều như cây hồng đãng hồng phấn hồng đào hồng phai . c Giống sứ màu trắng Giông này cũng khá nhiều vì cây trắng luôn thụ phấn chéo vđi cây màu khác nôn cho ra một gam lông từ trắng tuyền đốn trắng pha đỏ trắng pha .

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.