tailieunhanh - Tuyển tập đề thi cao đẳng môn toán 2008-2010

Tuyển tập đề thi cao đẳng môn toán 2008-2010 Các đề thi được xây dựng với nội dung đa dạng phong phú với hàm lượng kiến thức hoàn toàn nằm trong chương trình hóa học THPT theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bộ đề thi có độ khó tương đương hoặc cao hơn các đề đã được sử dụng trong các kỳ thi tuyển sinh đại học và cao đẳng gần đây. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2010 Môn TOÁN Khối A Thời gian làm bài 180 phút không kể thời gian phát đề. ĐỀ CHÍNH THỨC I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH 7 0 điểm Câu I 2 0 điểm 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị C của hàm số y x3 3x2 -1. 2. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị C tại điểm có hoành độ bằng -1. Câu II 2 0 điểm 5x 3x 1. Giải phương trình 4co 2co 2 2 8sin x -1 cos x 5. 2. Giải hệ phương trình y y y x y e R . x 2 xy y 2 Câu III 1 0 điểm Tính tích phân I J 2x dx. 0 x 1 Câu IV 1 0 điểm Cho hình chóp có đáy ABCD là hình vuông cạnh a mặt phẳng SAB vuông góc với mặt phẳng đáy SA SB góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng đáy bằng 45o. Tính theo a thể tích của khối chóp . Câu V 1 0 điểm Cho hai số thực dương thay đổi x y thỏa mãn điều kiện 3x y 1. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A II. PHẦN RIÊNG 3 0 điểm Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần phần A hoặc B A. Theo chương trình Chuẩn Câu 2 0 điểm Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho hai điểm A 1 - 2 3 B -1 0 1 và mặt phẳng P x y z 4 0. 1. Tìm tọa độ hình chiếu vuông góc của A trên P . . A _ .ì AB _ 2. Viết phương trình mặt cầu S có bán kính bằng có tâm thuộc đường thẳng AB và S tiếp xúc với P . Câu 1 0 điểm Cho số phức z thỏa mãn điều kiện 2 - 3i z 4 i z - 1 3i 2. Tìm phần thực và phần ảo của z. B. Theo chương trình Nâng cao Câu 2 0 điểm Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho đường thẳng d 1 z và mặt phẳng P 2x -y 2z - 2 0. 1. Viết phương trình mặt phẳng chứa d và vuông góc với P . 2. Tìm tọa độ điểm M thuộc d sao cho M cách đều gốc tọa độ O và mặt phẳng P . Câu 1 0 điểm Giải phương trình z2 - 1 i z 6 3i 0 trên tập hợp các số phức. -------Hêt--------- Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Họ và tên thí sinh . Số báo danh . BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2010 Môn TOÁN Khối D Thời gian làm bài 180 phút không kể thời gian phát đề. ĐỀ CHÍNH THỨC I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ .

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.