tailieunhanh - Tự bơi hay chết chìm?

Tự bơi hay chết chìm? Trong môi trường làm việc của công ty, bạn có phải học cách tự chèo lái hay không? Hoặc là chết chìm hoặc là bơi tới bờ bên kia: hãy tìm hiểu vấn đề này cùng Michael Watkins, chuyên gia hàng đầu về Chuyển đổi Lãnh đạo của HBR. | Tự bơi hay chêt chìm Trong môi trường làm việc của công ty bạn có phải học cách tự chèo lái hay không Hoặc là chêt chìm hoặc là bơi tới bờ bên kia hãy tìm hiểu vấn đề này cùng Michael Watkins chuyên gia hàng đầu về Chuyển đổi Lãnh đạo của HBR. Khi thực hiện công việc hỗ trợ các nhà lãnh đạo chuyển công tác tôi thường thấy tình trạng rất nhiều công ty không hiểu được tầm quan trọng của vấn đề này. Họ khăng khăng phản đối những thông số và lập luận hợp lý trong khi lại khuyến khích áp dụng cách thức phát triển lãnh đạo theo kiểu tự bơi hay chết chìm . Họ tuyển dụng và thăng chức những người có năng lực chỉ để đưa những người mới đó tiếp cận với những vấn đề khó khăn phức tạp không có lối thoát. Với việc làm này họ đã hủy hoại sự nghiệp của những nhà quản lý đầy tiềm năng làm phung phí các tài năng một cách đáng tiếc và làm suy yếu kênh cung cấp những nhà lãnh đạo giỏi. Tự bơi hay chết chìm phải chăng đó là văn hóa công ty bạn Hãy đánh giá xem những nhận định sau liệu có đúng với công ty của bạn Khi đưa ra quyết định ai sẽ là người được tuyển chọn và thăng cấp công ty bạn hầu như không tạo điều kiện giúp đỡ các nhà lãnh đạo làm quen với vị trí mới. Những nhà lãnh đạo phải tự mình làm quen với công việc mà không nhận được sự quan tâm hỗ trợ cho những thách thức mà họ phải gặp phải ở nơi làm mới. Những nhà lãnh đạo lâu năm cho rằng cách thử tốt nhất các cá nhân có năng lực và không có năng lực là sa thải. Họ coi việc hỗ trợ những nhà lãnh đạo mới làm quen với công việc là một hành động ưu ái không cần thiết hoặc lo ngại rằng sự ưu ái này sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến công ty theo một vài khía cạnh nào đó. Công ty không giúp đỡ những nhà lãnh đạo đến từ bên ngoài công ty có cơ hội tìm hiểu về văn hóa tổ chức hoặc tạo dựng mối liên hệ với các cổ đông quan trọng. Phần lớn tiêu chuẩn để đánh giá trong quá trình tuyển dụng là thông qua năng lực thuần tuý của người lãnh đạo đó mà ít khi chú ý tới khả năng thích ứng của họ với văn hóa trong công ty. Những người được tuyển .

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.