tailieunhanh - Quyết định số 546/QĐ-TTg

Quyết định số 546/QĐ-TTg về việc điều chỉnh Dự án đầu tư Nhà máy lọc dầu số 1 Dung Quất do Thủ tướng Chính phủ ban hành | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ----- NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 546 QĐ-TTg Hà Nội ngày 17 tháng 6 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ NHÀ MÁY LỌC DẦU SỐ 1 DUNG QUẤT THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Luật Xây dựng số 16 2003 QH XI ngày 26 tháng 11 năm 2003 và các Luật có liên quan Căn cứ kết luận của Bộ Chính trị về tình hình triển khai Dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất tại Thông báo số 174-TB TW ngày 06 tháng 4 năm 2005 Căn cứ Nghị quyết của Quốc hội tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XI Căn cứ Nghị định số 16 2005 NĐ-CP ngày 07 02 2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Căn cứ Quyết định số 514 QĐ-TTg ngày 10 7 1997 của Thủ tướng Chính phủ về việc đầu tư Dự án Nhà máy lọc dầu số 1 Dung Quất Xét kết quả thẩm định Hồ sơ phát triển thiết kế kỹ thuật tổng thể công trình Nhà máy lọc dầu số 1 Dung Quất tại Công văn số 1808 BXD ngày 05 11 2004 kết quả thẩm định hợp đồng gói thầu EPC số 1 4 Dự án Nhà máy lọc dầu số 1 Dung Quất tại Công văn số 668 QĐ-HĐQT ngày 04 02 2005 Quyết định số 2110 qĐ-HđQT ngày 25 4 2005 về việc phê duyệt Hồ sơ phát triển thiết kế kỹ thuật tổng thể Nhà máy lọc dầu số 1 Dung Quất và Tờ trình số 039 TT-HĐQT ngày 07 4 2005 về việc điều chỉnh Dự án đầu tư Nhà máy lọc dầu số 1 Dung Quất của Tổng công ty Dầu khí Việt Nam Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư về việc điều chỉnh Quyết định đầu tư Dự án Nhà máy lọc dầu số 1 Dung Quất tại Công văn số 48 BKH TĐGS ĐT ngày 12 5 2005 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Điều chỉnh Dự án đầu tư Nhà máy lọc dầu số 1 Dung Quất với các nội dung chính như sau 1. Tên dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất. 2. Chủ đầu tư Tổng công ty Dầu khí Việt Nam. 3. Hình thức đầu tư tự đầu tư. 4. Địa điểm xây dựng tại hai xã Bình Trị và Bình Thuận trong Khu kinh tế Dung Quất huyện Bình Sơn tỉnh Quảng Ngãi. 5. Diện tích chiếm đất và mặt biển 816 03 ha trong đó - Nhà máy chính 110 ha. - Khu bể chứa dầu thô sản phẩm 85 83 ha. - Tuyến ống .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.