tailieunhanh - TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CHO NHỮNG NHÀ HOẠCH ĐỊNH

Quản lý di sản đô thị trong bối cảnh c TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CHO NHỮNG NHÀ HOẠCH ĐỊNH. Quá trình phát triển và hiện đại hóa các thành phố trên thế giới đã làm biến mất nhiều di sản. Đây không chỉ là điều đáng tiếc đối với các thành phố, quốc gia có di sản di sản đô thị Việt nam đang đối mặt với nhiều áp lực bất động sản nhu cầu cơ sở hạ tầng | Quản lý di sản đô thị trong bối cảnh phát triển đô thị ở Việt Nam Institute for Conservation of Monuments Quản lý di sản đô thị trong bối cảnh phát triển đô thị ở Việt Nam TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CHO NHỮNG NHÀ HOẠCH ĐỊNH Xây dựng nội dung Donovan Rypkema Heritage Strategies International Lê Thành Vinh Viện Bảo tồn di tích Paul Rabe Urban Solutions Ester Van Steekelenburg Urban Solutions Trần Xuân Bách Urban Solutions David Brenner Urban Solutions Tống Thị Thu Lan Urban Solutions Huỳnh Phưong Lan Viện Bảo tồn di tích Và các chuyên gia Viện Bảo tồn Di tích Ban biên tập David Brenner Urban Solutions Paul Schuttenbelt Urban Solutions Lê Thành Vinh Viện Bảo tồn di tích Biên dịch Khoa Quốc tế học Trường Đại học Hà Nội Thiết kế Nguyễn Văn Hậu In ấn Công ty cổ phần Prosin Giấy phép xuất bản số 253-2008 CXB 44-08 TN Viện Bảo tồn Di tích là co quan nghiên cứu và thực hiện việc bảo tồn các di sản trực thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Urban Solutions là công ty tư vấn giải pháp đô thị của Hà Lan cung cấp dịch vụ tư vấn về vấn đề đô thị và bảo tồn di sản. http info@ Tài liệu có sự tài trợ của tổ chUc Giáo dục Hợp tác quốc tế Hà Lan NUFFIC Conservation ofi z 7 J n u 111 c Monuments _y LỜI NÓI ĐẤU hy vọng cung cấp bào tồn di sản ờ các Quá trình phât triển và hiện đại hóa các thành phố trên thế giới đã làm biến mất nhiều di sàn. Đây không chỉ là điều đáng tiếc đối với các thành phố quốc gia có di sản mà còn là sự tiếc nuối của toàn nhân loại. Quản lý di sản tổng thể trong phát triển đô thị sẽ nâng cao đời sống đô thị cho các khu vực có giá trị lịch sử nhờ những đóng góp vào nền kinh tế địa phương và bảo vệ những khu vực đó chứ không chỉ đưa chúng trờ thành những bảo tàng mờ. Chúng tôi hy vọng rằng với những ví dụ thực tế điển hình tài liệu này sẽ hỗ trợ đắc lực cho những nhà quản lý đô thị của Việt Nam. Những di sản bao gồm các ngôi nhà di tích khu phố quần thể các công trình xây dựng hay cảnh .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN