tailieunhanh - Doanh nghiệp phải đóng Bảo hiểm thất nghiệp

Bộ Lao động - thương binh & xã hội vừa ban hành thông tư hướng dẫn nghị định 127 về thực hiện bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trong năm 2009. Ông Đỗ Quang Khánh - phó giám đốc Bảo hiểm xã hội - cho biết: BHTN được thực hiện từ 1-1-2009, nhưng Chính phủ đã đồng ý hoãn đóng 1% từ quỹ tiền lương, tiền công tháng đóng BHTN cho người lao động (NLĐ) của doanh nghiệp trong sáu tháng đầu năm 2009 và truy thu từ tháng 7-2009. Vậy từ tháng 1-2009, doanh nghiệp vẫn phải trích đóng 1%. | Doanh nghiệp phải đóng Bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động từ 1-1-2009 Nguồn Bộ Lao động - thương binh xã hội vừa ban hành thông tư hướng dẫn nghị định 127 về thực hiện bảo hiểm thất nghiệp BHTN trong năm 2009. Ông Đỗ Quang Khánh - phó giám đốc Bảo hiểm xã hội - cho biết BHTN được thực hiện từ 1-1-2009 nhưng Chính phủ đã đồng ý hoãn đóng 1 từ quỹ tiền lương tiền công tháng đóng BHTN cho người lao động NLĐ của doanh nghiệp trong sáu tháng đầu năm 2009 và truy thu từ tháng 7-2009. Vậy từ tháng 12009 doanh nghiệp vẫn phải trích đóng 1 từ tiền lương tiền công của NLĐ. Riêng 1 từ ngân sách nhà nước bằng mức của NLĐ đóng sẽ được đóng vào quỹ BHTN mỗi năm chuyển một lần. Người sử dụng lao động có sử dụng 10 NLĐ trở lên phải tham gia BHTN. 10 NLĐ trở lên gồm những đối tượng nào Thời điểm xác định 10 NLĐ trong một cơ quan đơn vị ra sao - NLĐ ở đây gồm số lao động VN đang thực hiện hợp đồng lao động hợp đồng làm việc gọi chung là hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 12-36 tháng hợp đồng lao động không xác định thời hạn hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định có thời hạn từ đủ ba tháng trở lên. Đối với các cơ quan quản lý nhà nước thì NLĐ bao gồm cả số cán bộ công chức đang làm việc tại cơ quan. Thời điểm tính số lao động hằng năm của các doanh nghiệp cơ quan tổ chức để thực hiện chính sách BHTN là ngày 1-1. Trường hợp thời điểm khác trong năm người sử dụng lao động sử dụng đủ số lao động thuộc đối tượng tham gia BHTN thì thời điểm tính số lao động của năm đó để thực hiện chính sách BHTN được tính vào ngày 1 của tháng tiếp theo. Đối với người sử dụng lao động đã sử dụng từ 10 lao động trở lên và tham gia BHTN nếu các tháng trong năm có sử dụng ít 110 11 10 lao động vẫn thực hiện đóng BHTN cho những NLĐ đang đóng BHTN. Mức trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60 mức bình quân tiền lương tiền công sáu tháng liền kề trước khi NLĐ mất việc làm. Nếu trong những tháng cuối cùng NLĐ không đóng BHTN thì mức trợ cấp sẽ được tính ra .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.