tailieunhanh - Truyện ngụ ngôn "Thua trí"

Có con quạ tha được xác một con chuột thối về ngồi trên cây rỉa mồi. Diều từ trên cao ngó thấy liền hạ cánh xuống bảo: - Này anh Quạ ơi, xác con chuột bị ngấm thuốc độc, đừng ăn mà chết đấy anh ạ! | Thua trí Nguồn Có con quạ tha được xác một con chuột thối về ngồi trên cây rỉa mồi. Diều từ trên cao ngó thấy liền hạ cánh xuống bảo - Này anh Quạ ơi xác con chuột bị ngấm thuốc độc đừng ăn mà chết đấy anh ạ Quạ chẳng nghe mà lại còn la mắng - Anh muốn chia phần miếng mồi ngon của tôi đấy hử chẳng đời nào Nói rồi Qụa bấu lấy con mồi quay lưng lại ăn tiếp. Diều thấy ý tốt của mình bị nghi oan liền bỏ đi không thèm nói nữa. Quạ ăn hết miếng mồi liền bị đứt ruột chết .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.