tailieunhanh - Đánh giá hiệu quả điều trị rối loạn stress sau sang chấn (PTSD) bằng châm cứu phối hợp liệu pháp nhận thức hành vi tâm lý tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Rối loạn Stress sau sang chấn (PTSD) là một loại rối loạn tâm thần muộn và dai dẳng ở những người đã trải qua hay chứng kiến một sự kiện sang chấn cực nặng như thảm họa thiên nhiên, bị tấn công tình dục, chiến tranh . Nghiên cứu này đánh giá hiệu quả điều trị PTSD bằng châm cứu phối hợp liệu pháp nhận thức hành vi tại tỉnh Thừa Thiên Huế. | Đánh giá hiệu quả điều trị rối loạn stress sau sang chấn PTSD bằng châm cứu phối hợp liệu pháp nhận thức hành vi tâm lý tại tỉnh Thừa Thiên Huế Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế - Tập 9 số 5 - tháng 8 2019 Đánh giá hiệu quả điều trị rối loạn stress sau sang chấn PTSD bằng châm cứu phối hợp liệu pháp nhận thức hành vi tâm lý tại tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Thị Tân1 Đoàn Văn Minh1 Trần Nhật Minh1 Nguyễn Văn Hưng1 Seong Gyu Ko2 Eunkyung Lee2 So Hyeon Kang2 Kyoung Ryul Mock2 Trần Như Minh Hằng3 Lê Trần Tuấn Anh3 1 Khoa Y học cổ truyền Trường Đại học Y Dược Đại học Huế 2 Đại học Kyung Hee Hàn Quốc 3 Bộ môn Tâm thần Trường Đại học Y Dược Đại học Huế Tóm tắt Đặt vấn đề Rối loạn Stress sau sang chấn PTSD là một loại rối loạn tâm thần muộn và dai dẳng ở những người đã trải qua hay chứng kiến một sự kiện sang chấn cực nặng như thảm họa thiên nhiên bị tấn công tình dục chiến tranh. Các nghiên cứu trên thế giới cho thấy châm cứu được sử dụng nhiều trong điều trị các vấn đề về tâm lý trong đó có PTSD. Ở Việt Nam vẫn chưa có các công bố đánh giá đầy đủ và khoa học về điều trị PTSD. Nghiên cứu này đánh giá hiệu quả điều trị PTSD bằng châm cứu phối hợp liệu pháp nhận thức hành vi tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu can thiệp đánh giá trước và sau điều trị trên 30 bệnh nhân được chẩn đoán PTSD theo tiêu chuẩn CAP-5 và các rối loạn kèm theo như trầm cảm lo âu stress bằng thang DASS-21 tại 2 huyện thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế. Kết quả Tỉ lệ điều trị có hiệu quả 83 3 theo thang điểm PCL-5 86 7 theo thang điểm DASS - 21. Sự cải thiện các triệu chứng sau 5 tuần có ý nghĩa thống kê p lt 0 05 . Tác dụng không mong muốn ngứa 5 0 đau 4 3 chảy máu 1 3 khác 0 . Kết luận Điều trị cho tỉ lệ hiệu quả cao khi đánh giá bằng PCL-5 và DASS-21. Sự cải thiện các triệu chứng tương đồng giữa 2 thang điểm. Phương pháp châm cứu an toàn và không gây ra tác dụng không mong muốn đáng kể. Từ khóa Rối loạn Stress sau sang chấn PTSD châm cứu liệu pháp nhận thức .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN