tailieunhanh - Phát hiện liên cầu B ở phụ nữ mang thai bằng kỹ thuật SYBR Green real-time PCR

Phát hiện liên cầu nhóm B ở phụ nữ có thai 35-37 tuần bằng kỹ thuật khuếch đại chuỗi gen SYBR real-time PCR và nuôi cấy. Kỹ thuật real-time PCR với chất màu SYBR Green cho kết quả hữu ích, thực hiện dễ, giá thành thấp, phù hợp sử dụng để phát hiện nhanh LCB ở phụ nữ mang thai các phòng xét nghiệm ở Việt Nam có máy real-time PCR. | Phát hiện liên cầu B ở phụ nữ mang thai bằng kỹ thuật SYBR Green real-time PCR Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế - Tập 9 số 5 - tháng 8 2019 Phát hiện liên cầu B ở phụ nữ mang thai bằng kỹ thuật SYBR Green real-time PCR Nguyễn Thị Phúc Lộc1 Nguyễn Hoàng Bách2 Lê Văn An2 Nguyễn Thị Châu Anh2 1 Trường Đại học Duy Tân Đà Nẵng 2 Bộ môn Vi sinh Trường Đại học Y Dược Đại học Huế Tóm tắt Mục tiêu Phát hiện liên cầu nhóm B ở phụ nữ có thai 35-37 tuần bằng kỹ thuật khuếch đại chuỗi gen SYBR real-time PCR và nuôi cấy. Đối tượng và phương pháp Dùng khuếch đại gen real-time PCR với chất màu SYBR Green và nuôi cấy để phát hiện tình trạng mang LCB trên 116 phụ nữ có thai 35-37 tuần. Kết quả Tỷ lệ phát hiện phụ nữ mang LCB là 9 5 11 thai phụ trong đó real-time PCR cho kết quả dương tính ở cả 11 thai phụ 9 5 trong khi nuôi cấy chỉ dương tính với tỷ lệ 6 ở 7 thai phụ . Khi so sánh 2 kỹ thuật nuôi cấy và re- al-time PCR độ tương đồng của cả 2 phương pháp cao với chỉ số Kappa là 0 77. Kiểm tra sản phẩm real-time PCR bằng phân tích nhiệt độ tan chảy và điện di trên agarose để loại trừ phản ứng dương tính giả cho thấy kết quả kỹ thuật real-time PCR khuếch đại đúng vùng DNA đích mong muốn. Kết luận Kỹ thuật real-time PCR với chất màu SYBR Green cho kết quả hữu ích thực hiện dễ giá thành thấp phù hợp sử dụng để phát hiện nhanh LCB ở phụ nữ mang thai các phòng xét nghiệm ở Việt Nam có máy real-time PCR. Từ khóa liên cầu nhóm B Streptococcus agalactiae hay LCB real-time PCR phụ nữ mang thai Abstract Detection of group B Streptococcus GBS in pregnant women by SYBR Green real-time PCR Nguyen Thi Phuc Loc1 Nguyen Hoang Bach2 Le Van An2 Nguyen Thi Chau Anh2 1 Duy Tan University Da Nang 2 Microbiology Department Hue University of Medicine and Pharmacy Hue University Objectives Application of SYBR Green real-time PCR and bacterial isolation methods to detect Strepto- coccus agalactiae GBS carriage in women at 35-37 weeks gestation. Patients and Method Use of SYBR Green real-time .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN