tailieunhanh - Tính sẵn có và sẵn dụng của các dịch vụ quản lý bệnh tim mạch tại các trạm y tế thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế

Bệnh lí tim mạch (BLTM) là nguyên nhân dẫn đến 17,9 triệu trường hợp tử vong, chiếm đến 31% tổng số trường hợp tử vong do tất cả các nguyên nhân trên toàn thế giới. Bài viết mô tả thực trạng hoạt động quản lí BLTM ở các trạm y tế (TYT) xã, phường, thị trấn tại tỉnh Thừa Thiên Huế. | Tính sẵn có và sẵn dụng của các dịch vụ quản lý bệnh tim mạch tại các trạm y tế thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế - Tập 9 số 4 - tháng 7 2019 TÍNH SẴN CÓ VÀ SẴN DỤNG CỦA CÁC DỊCH VỤ QUẢN LÝ BỆNH TIM MẠCH TẠI CÁC TRẠM Y TẾ THUỘC TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Võ Đức Toàn Lê Hồ Thị Quỳnh Anh Nguyễn Minh Tâm Bộ môn Y học gia đình Trường Đại học Y Dược Đại học Huế Tóm tắt Bệnh lí tim mạch BLTM là nguyên nhân dẫn đến 17 9 triệu trường hợp tử vong chiếm đến 31 tổng số trường hợp tử vong do tất cả các nguyên nhân trên toàn thế giới. Phần lớn bệnh nhân mắc BLTM có thể được chẩn đoán điều trị và quản lí tại hệ thống chăm sóc sức khỏe ban đầu. Hoạt động tăng cường quản lí và chăm sóc liên tục cho người bệnh mắc BLTM ở tuyến y tế cơ sở đóng vai trò quan trọng mang tính bền vững và hiệu quả chi phí. Mục tiêu Mô tả thực trạng hoạt động quản lí BLTM ở các trạm y tế TYT xã phường thị trấn tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu mô tả cắt ngang tiến hành ở 152 TYT xã phường thị trấn thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế dựa trên bộ công cụ của WHO đánh giá tính sẵn có và sẵn dụng của các dịch vụ chăm sóc ban đầu - SARA. Kết quả Tỷ lệ Trạm cung cấp dịch vụ chẩn đoán và hoặc quản lí BLTM là 97 4 . Trang thiết bị phục vụ sàng lọc phát hiện sớm BLTM tại Trạm đầy đủ gt 99 . Hầu hết TYT cung cấp dịch vụ dự phòng yếu tố nguy cơ của BLTM. Hơn 85 Trạm y tế không được trang bị đầy đủ tất cả thuốc điều trị bệnh theo quy định của Bộ Y tế. Thuốc được cung cấp chủ yếu tại Trạm là nhóm chẹn kênh canxi 90 8 và ức chế men chuyển 77 . Kết luận Hoạt động dự phòng điều trị và quản lí BLTM tại tuyến y tế cơ sở được triển khai đầy đủ và rộng rãi trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên nhóm thuốc thiết yếu điều trị BLTM vẫn cần được bổ sung đầy đủ hơn tại các TYT đặc biệt các trạm ở vùng nông thôn và miền núi. Điểm sẵn dụng của hoạt động quản lí bệnh BLTM tại tỉnh Thừa Thiên Huế là 67 9 điểm. Từ khóa Bệnh lí tim mạch quản lí bệnh lí tim mạch trạm y tế y tế cơ sở SARA Abstract .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN