tailieunhanh - Khảo sát tỷ lệ đau đầu và các yếu tố nguy cơ sau gây tê tủy sống ở bệnh nhân phẫu thuật lấy thai

Xác định tỷ lệ đau đầu và khảo sát các yếu tố nguy cơ gây đau đầu sau gây tê tủy sống để phẫu thuật lấy thai. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả tiến cứu trên các sản phụ được chỉ định gây tê tủy sống để phẫu thuật lấy thai tại khoa Gây mê Hồi sức, Bệnh viện Trường Đại học Y Dược từ tháng 6/2018 đến 31/12/2018. | Khảo sát tỷ lệ đau đầu và các yếu tố nguy cơ sau gây tê tủy sống ở bệnh nhân phẫu thuật lấy thai Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế - Tập 9 số 4 - tháng 7 2019 KHẢO SÁT TỶ LỆ ĐAU ĐẦU VÀ CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ SAU GÂY TÊ TỦY SỐNG Ở BỆNH NHÂN PHẪU THUẬT LẤY THAI Phạm Thị Minh Thư Đỗ Thị Hoàng Yến Lê Văn Long Nguyễn Văn Minh Võ Việt Hà Bùi Thị Thúy Nga Bộ môn Gây mê hồi sức Trường Đại học Y Dược Đại học Huế Tóm tắt Mục tiêu Xác định tỷ lệ đau đầu và khảo sát các yếu tố nguy cơ gây đau đầu sau gây tê tủy sống để phẫu thuật lấy thai. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu mô tả tiến cứu trên các sản phụ được chỉ định gây tê tủy sống để phẫu thuật lấy thai tại khoa Gây mê Hồi sức Bệnh viện Trường Đại học Y Dược từ tháng 6 2018 đến 31 12 2018. Các biến số đánh giá bao gồm triệu chứng đau đầu thời điểm xuất hiện đau đầu mức độ đau đầu tiền sử gây tê tủy sống đau đầu sau gây tê tủy sống lần trước đau đầu trước khi gây tê tủy sống lần này tiền sản giật bệnh lý đau nửa đầu viêm xoang đang trong quá trình cai nghiện cafein vị trí chọc kim số lần chọc kim đường chọc kích thước kim thuốc dùng để gây tê tụt huyết áp trong phẫu thuật nôn hoặc buồn nôn trong phẫu thuật số lượng dịch truyền trong phẫu thuật. Kết quả Có 389 sản phụ được đưa vào nghiên cứu Tỷ lệ đau đầu sau gây tê tủy sống 14 65 mức độ nhẹ và trung bình chiếm 75 44 nặng chiếm 21 05 và đau khủng khiếp chiếm 3 51 . Các yếu tố nguy cơ gây đau đầu sau gây tê tủy sống để phẫu thuật lấy thai bao gồm tiền sử đau đầu sau lần gây tê tủy sống trước đây OR 4 5 95 CI 1 8 - 11 09 viêm xoang OR 2 65 95 CI 1 10 - 6 36 thuốc tê Marcain spinal 0 5 heavy OR 6 66 95 CI 2 25 - 19 11 tụt huyết áp trong quá trình phẫu thuật OR 2 42 95 CI 1 25 - 4 70 . Kết luận Đau đầu sau gây tê tủy sống phẫu thuật lấy thai là 14 65 . Các yếu tố nguy cơ là Sản phụ có tiền sử tiền sử đau đầu sau lần gây tê tủy sống trước đây viêm xoang sử dụng thuốc gây tê tủy sống Marcain spinal 0 5 heavy có tụt huyết áp trong quá trình phẫu thuật. Từ .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN