tailieunhanh - Hiệu quả điều trị viêm quanh khớp vai thể đơn thuần bằng điện châm kết hợp bài thuốc quyên tý thang

Bài viết trình bày khảo sát một số đặc điểm lâm sàng của bệnh nhân viêm quanh khớp vai thể đơn thuần, đánh giá hiệu quả điều trị VQKV thể đơn thuần bằng điện châm kết hợp bài thuốc “Quyên tý thang”. | Hiệu quả điều trị viêm quanh khớp vai thể đơn thuần bằng điện châm kết hợp bài thuốc quyên tý thang Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế - Tập 9 số 2 - tháng 4 2019 HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ VIÊM QUANH KHỚP VAI THỂ ĐƠN THUẦN BẰNG ĐIỆN CHÂM KẾT HỢP BÀI THUỐC QUYÊN TÝ THANG Nguyễn Thị Tân1 Nguyễn Thị Lệ Viên2 Nguyễn Văn Hưng1 1 Khoa Y học cổ truyền Trường Đại học Y Dược Đại học Huế 2 Sinh viên lớp YHCT6 Trường Đại học Y Dược Đại học Huế Tóm tắt Đặt vấn đề Viêm quanh khớp vai VQKV là một bệnh thuộc nhóm bệnh lý phần mềm khá phổ biến chiếm tỷ lệ 2 dân số. Trong đó thường gặp nhất là thể đơn thuần chiếm 90 các trường hợp VQKV biểu hiện chính của bệnh là đau và hạn chế vận động khớp vai gây ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt hàng ngày của người bệnh. Mục tiêu 1. Khảo sát một số đặc điểm lâm sàng của bệnh nhân viêm quanh khớp vai thể đơn thuần. 2. Đánh giá hiệu quả điều trị VQKV thể đơn thuần bằng điện châm kết hợp bài thuốc Quyên tý thang . Phương pháp nghiên cứu Gồm 30 bệnh nhân được chẩn đoán VQKV thể đơn thuần điều trị tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Thừa Thiên Huế và Khoa Y học cổ truyền Bệnh viện Trung ương Huế bằng điện châm và bài thuốc Quyên tý thang . Nghiên cứu được thiết kế theo phương pháp nghiên cứu tiến cứu đánh giá kết quả trước và sau điều trị. Kết quả Chỉ số VAS trung bình trước điều trị là 5 67 1 63 sau điều trị là 0 53 1 14 tỷ lệ sau điều trị không đau là 73 3 đau ít là 20 0 đau vừa là 6 7 và không có đau nhiều. EFA trung bình trước điều trị là 8 43 2 02 sau điều trị là 15 40 2 01 tỷ lệ từ loại khá trở lên sau điều trị chiếm 93 3 trong đó loại rất tốt là 36 6 tốt là 30 0 khá là 26 7 và không có trường hợp nào loại kém. Kết luận Điều trị VQKV thể đơn thuần bằng điện châm kết hợp bài thuốc Quyên tý thang có hiệu quả trên lâm sàng. Từ khóa Viêm quanh khớp vai thể đơn thuần thang điểm VAS thang điểm EFA Abstract THE EFFECT OF ELECTRONIC ACUPUNCTURE COMBINED WITH QUYEN TY THANG REMEDY IN THE TREATMENT OF PERIARTHRITIS HUMEROSCAPULARIS S TENDINITIS Nguyen

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN