tailieunhanh - Bài giảng Vật liệu xây dựng (Construction materials) - Chương 11: Cơ tính bê-tông và các biến dạng phá hoại

Bài giảng "Vật liệu xây dựng (Construction materials) - Chương 1: Các tính chất cơ lý vật liệu xây dựng" trình bày các nội dung: Tính chất và điều kiện, yêu cầu, nguồn gốc biến dạng và phá hoại. | Bài giảng Vật liệu xây dựng Construction materials - Chương 11 Cơ tính bê-tông và các biến dạng phá hoại Nhào trộn vận chuyển thi công bảo dưỡng bê-tông xi-măng Vật Liệu Xây Dựng Construction Materials Bộ môn Vật liệu Silicat Khoa Công Nghệ Vật Liệu Đại học Bách Khoa Tp. Hồ Chí Minh VLXD-Thiết kế cấp phối bê-tông 9-2 Sản phẩm bê-tông xi-măng Các yêu cầu cần lưu ý Bê-tông thương phẩm trộn sẵn Theo ASTM C94 trước khi trộn BT cần biết Bê-tông trộn tại công trường Kích thước cốt liệu lớn Độ sụt Cấu kiện bê-tông đúc sẵn đúc dự ứng lực Bọt khí trong 1m3 hỗn hợp BT Y c cường độ nén Y c loại và hàm lượng phụ gia Y c loại và hàm lượng xi-măng sử dụng Y c theo cấp phối sẵn gồm xi-măng nước cốt liệu VLXD-Thiết kế cấp phối bê-tông 9-3 VLXD-Thiết kế cấp phối bê-tông 9-4 1 Trộn thủ công Sơ đồ trạm trộn bê-tông thương phẩm VLXD-Thiết kế cấp phối bê-tông 9-5 VLXD-Thiết kế cấp phối bê-tông 9-6 Kiểu trạm trộn cố đinh Toàn bộ hệ thống trộn Khu chứa nguyên liệu Xe bồn vận chuyển Kiểu thiết bị trộn Hỗn hợp bê-tông được trộn hoàn chỉnh tại trạm trộn và - Dung tích thùng đến 9m 3 vận chuyển đi trên. - Thùng trộn có thể đặt thẳng Xe bồn quay đứng hoặc nghiêng một góc so với phương thẳng đứng Xe ben thùng rẻ tiền vận chuyển gần lưu ý phân tầng - Có các cánh trộn ở phía Xe bồn thùng có cánh trộn trong Hỗn hợp bê-tông nhào trộn 1 phần ở trạm và tiếp tục Thời gian hoàn thành mẻ trộn nhào trộn trên xe bồn. thời gian trộn bé nhất khoảng Hỗn hợp bê-tông ở trạm chuyển vào xe bồn và nhào 1phút 1m3. trộn trên xe khi vận chuyển. VLXD-Thiết kế cấp phối bê-tông 9-7 VLXD-Thiết kế cấp phối bê-tông 9-8 2 Xe bồn trộn bê-tông Kiểu trạm trộn di động Y c tối thiểu 70-100 vòng quay Sử dụng khi thực hiện các mẻ trộn có khối lượng nhỏ thùng để trộn hỗn hợp bê- làm việc tại chỗ công trường. tông tốc độ quay 6-18 vòng phút. Ưu điểm kết hợp được thiết bị vận chuyển trộn. Nhân lực sử dụng ít. Sau khi trộn xong thùng quay nhẹ tốc độ 2-6 vòng phút để Cần lưu ý thống nhất đồng nhất hỗn hợp bê-tông. cấp phối các mẻ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    20    1    13-05-2021