tailieunhanh - Tỷ lệ và các yếu tố liên quan đến tiền sản giật ở thai phụ có nguy cơ cao ở tuổi thai 24-28 tuần tại khoa Phụ sản – Bệnh viện Đại học Y Dược Tp. HCM

Tiền sản giật (TSG) là một bệnh lý thường gặp trong thai kỳ, chiếm khoảng 5-8% các thai kỳ. Cho đến ngày nay, TSG vẫn còn là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho bà mẹ lẫn trẻ sơ sinh trên toàn thế giới, nhất là ở các nước đang phát triển. Bài viết trình bày xác định tỷ lệ thai phụ xuất hiện hội chứng TSG, và các yếu tố liên quan đến hội chứng TSG ở các thai phụ. | Tỷ lệ và các yếu tố liên quan đến tiền sản giật ở thai phụ có nguy cơ cao ở tuổi thai 24-28 tuần tại khoa Phụ sản Bệnh viện Đại học Y Dược Tp. HCM NGHIÊN CỨU NGUYỄN HỮU TRUNG NGUYỄN DUY TÀI VÕ MINH TUẤN TẠP CHÍ PHỤ SẢN - 12 4 18-23 2014 TỶ LỆ VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN TIỀN SẢN GIẬT Ở study were high-risk of getting PE and agree to participate in this study. Whenever the participants were found to got pulmonary edema or cerebral or visual symptoms. The prevalence of pregnancy-induced hypertension was THAI PHỤ CÓ NGUY CƠ CAO Ở TUỔI THAI 24-28 TUẦN TẠI be psychiatric or mentally disordered as well as they separately the prevalence of non-PE pregnancy- refused to be continue participating. Total sample was induced hypertension was 3 and the prevalence of KHOA PHỤ SẢN BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP. HCM 473 pregnant women. Study instruments The study PE was . Among the risk factors of getting PE this Nguyễn Hữu Trung Nguyễn Duy Tài Võ Minh Tuấn used questionnaire clinical records pregnancy profiles study found only two associated factors affecting on PE. Bộ môn Phụ Sản Đại học Y Dược examination and laboratory testing results for collecting There were obesity with BMI 30 kg m2 p 0 011 and data. All collected data was coded and analyzed using PE family s history p 0 013 . Conclusion Although the Tóm tắt cơ nghiên cứu chỉ tìm thấy hai yếu tố thực sự có ý nghĩa Stata 12. Results Studying on the symptom related PE prevalence and gestational hypertension prevalence Mở đầu Tiền sản giật TSG là một bệnh lý thường thống kê làm tăng nguy cơ TSG ở các đối tượng này đó là to PE the most common symptom was impaired liver in this study are still in the lower range and quite low gặp trong thai kỳ chiếm khoảng 5-8 các thai kỳ. Cho yếu tố béo phì BMI 30 kg m2 p 0 011 và yếu tố tiền function symptom 126 cases following by renal in comparison to the other countries The role of PE đến ngày nay TSG vẫn còn là nguyên nhân hàng đầu gây sử gia đình có hội chứng TSG p 0 .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN