tailieunhanh - Đề thi thử ĐH lần 2 năm 2007 môn Lý M001_THPT Chuyên Lê Quý Đôn

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đh lần 2 năm 2007 môn lý m001_thpt chuyên lê quý đôn', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Edited by Foxit Reader Copyright C by Foxit Software Company 2005-2008 For Evaluation Only. ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN II NĂM HỌC 2007 TRƯỜNG THpT chuyên lê quý đôn ------------- ----- Đề thi này gồm có 6 trang Môn Thi Vật lý. Thời gian làm bài 90 phút. Không kể thời gian phát đề ---o0o----- Họ và tên . Số báo danh . Mã đề thi 001 Câu 1 Tìm chu kỳ và vận tốc góc chuyển động của electron trên quỹ đạo thứ nhất trong nguyên tử Hiđrô với bán kính quỹ đạo r0 0 10m. A . 1 16s 4 s. B . 4 16s 1 s. . 1 16s 4 s. D . 4 16s 1 s. Câu 2 Một con lắc đơn treo hòn bi kim loại khối lượng m 0 01kg mang điện tích q 7 C. Đặt con lắc trong điện trường đều có phương thẳng đứng hướng xuống dưới. Chu kỳ con lắc khi E 0 là T 2s. Tìm chu kỳ dao động khi E 104 V m. Cho g 10m s2. A 1 98s B . 0 99s C . 2 02s D . 1 01s Câu 1 3 Chọn câu đúng. Một điểm sáng S đặt trước một thấu kính mỏng cố định cho ảnh S . Khi S chuyển động theo một đường thẳng thì A . S dịch chuyển theo một đường thẳng. B . S luôn dịch chuyển trên đường thẳng cố định đi qua tiêu điểm ảnh F . C . S dịch chuyển trên đường cong. D . S dịch chuyển theo đường thẳng song song trục chính. Câu 4 Khung dao động gồm một cuộn dây L và một tụ điện C thực hiện dao động điện từ tự do. Điện tích cực đại của tụ điện Q0 0 7 C và cường độ dòng cực đại trong khung I0 0 1A. Bước sóng dao động điện từ do khung dao động này phát ra là A l 318 m . B . l 628 m . C . l 942 m . D . l 314 m . Câu 5 Hãy chọn phát biểu đúng. Trong dao động điều hoà của con lắc lò xo thì A .Thế năng và động năng biến thiên điều hoà ngược pha. B . Li độ và gia tốc biến thiên cùng pha. C .Vận tốc và li độ biến thiên ngược pha. D . Gia tốc và vận tốc biến thiên đồng pha. Câu 6 Phát biểu nào sau đây đúng. A. Chuyển động có giới hạn trong không gian sau những khoảng thời gian nhất định bằng nhau trạng thái chuyển động lặp lại như cũ là một dao động cơ. B. Chuyển động cơ với chu kỳ và tần số xác định .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.