tailieunhanh - Đề cương ôn tập chương 2 phần Hình học môn Toán lớp 7

Đây là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho giáo viên và học sinh trong quá trình học giảng dạy và học tập chương 2 phần Hình học môn Toán lớp 7. để nắm chi tiết nội dung các bài tập. | Đề cương ôn tập chương 2 phần Hình học môn Toán lớp 7 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CHƯƠNG 2 PHẦN HÌNH HỌC MÔN: TOÁN LỚP 7 A . Lý thuyết: Các câu hỏi ôn tập chương II (SGK _ tr 139|) B. Bài tập: _ Các bài tập ôn tập chương : 67 => 73 (SGK _ tr 140_141) _ Các bài tập ôn tập chương : 103 =>108(SBT _ tr 110_ 111) Bài tập bổ xung: Bài 1: Cho ABC cân tại A. Trên tia đối của các tia BC và CB lấy theo thứ tự hai điểm D và E sao cho BD = CE. a) Chứng minh rằng ADE là tam giác cân. b) Gọi M là trung điểm của BC. Chứng minh rằng AM là tia phân giác góc DAE. c) Từ B và C vẽ BH và CK theo thứ tự vuông góc với AD và AE. CMR: BH = CK. Bài 2: Cho ABC vuông tại A. Trên cạnh AB lấy điểm D, trên cạnh AC lấy điểm E sao cho AD = AE, các đường tẳng vuông góc vẽ từ A và E với CD cắt BC ở G và H. Đường thẳng EH và đường thẳng AB cắt nhau ở M. Đường thẳng vẽ từ A song song với BC cắt HM tại I. CMR: a) ACD = AME b) AGB = MIA c) BG = GH Bài 3: Cho ABC cân tại A. Trên tia đối của các tia BA và CA lấy hai điểm D và E sao cho BD = CE. a) CMR: DE// BC b) Từ D vẽ DM vuông góc với BC. Từ E vẽ EN vuông góc với BC. CMR: DM = EN c) CMR: AMN cân d) Từ B và C vẽ hai đường thẳng vuông góc với AM , AN chúng cắt nhau tại I. Chứng minh AI là phân giác chung của 2 góc BAC và MAN Bài 4: Cho ABC cân tại A. Trên cạnh AB lấy điểm D, trên cạnh AC lấy điểm E sao cho AD = AE. Gọi M là giao điểm của BE và CD. CMR: a) BE = CD b) BMD = CME c) AM là tia phân giác của góc BAC Bài 5: Cho ABC vuông tại A. Kẻ BI là phân giác góc ABC ( I AC). Kẻ ID vuông góc với BC tại D, tia DI cắt tia BA tại E. CMR: a) AB = BD b) BEC cân c) AD // EC Bài 6: Cho ABC: có = , kẻ phân giác Ax của . Trên tia Ax lấy điểm E sao cho AE = AB + AC. Trên tia Ax lấy điểm D sao cho AD = AB. Chứng minh: a) ABD đều. b) ABC = DBE c) BCE đều Bài 7: Cho đoạn thẳng AB = 8cm. Lấy điểm M AB sao cho AM = .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.