tailieunhanh - Đề thi KSCL lần 1 môn Toán 12 năm 2019-2020 có đáp án - Trường THPT Đoàn Thượng

Đề thi KSCL lần 1 môn Toán 12 năm 2019-2020 có đáp án - Trường THPT Đoàn Thượng này giúp các em học sinh ôn tập kiến thức chuẩn bị cho bài thi cuối học kì sắp tới, rèn luyện kỹ năng giải đề thi để các em nắm được toàn bộ kiến thức chương trình Vật lí lớp 11. Chúc các em ôn tập kiểm tra đạt kết quả cao. | Đề thi KSCL lần 1 môn Toán 12 năm 2019-2020 có đáp án - Trường THPT Đoàn Thượng SỞ GD VÀ ĐT HẢI DƯƠNG ĐỀ KHẢO SÁT LẦN 1, NĂM HỌC 2019-2020 TRƯỜNG THPT ĐOÀN THƯỢNG Môn: TOÁN 12 MÃ ĐỀ THI: 382 Thời gian làm bài: 90 phút (không tính thời gian giao đề) Số câu của đề thi: 50 câu – Số trang: 08 trang - Họ và tên thí sinh: – Số báo danh : Câu 1: Đồ thị hàm số nào sau đây có ba đường tiệm cận ? 1 2x 1 x x 3 A. y . B. y . C. y . D. y . 1 x 4 x2 2 x x 9 5x 1 Câu 2: Cho hàm số y ax 4 bx 2 c có đồ thị như hình vẽ bên. |Mệnh đề nào dưới đây là mệnh đề đúng? A. a 0, b 0, c 0 . B. a 0, b 0, c 0 . C. a 0, b 0, c 0 . D. a 0, b 0, c 0 . 4 Câu 3: Tích của giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số f x x trên đoạn 1;3 bằng x 52 65 A. . B. 6 . C. 20 . D. . 3 3 Câu 4: Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình vẽ bên? A. y 2 x 4 4 x 2 1 . B. y 2 x3 3x 1 . C. y 2 x 3 3 x 1 . D. y 2 x 4 4 x 2 1 . 3 2 1 Câu 5: Một vật chuyển động theo quy luật s t 6t với t (giây) là khoảng thời gian tính từ 3 khi vật bắt đầu chuyển động và s (mét) là quãng đường vật di chuyển được trong khoảng thời gian đó. Hỏi trong khoảng thời gian 9 giây, kể từ khi bắt đầu chuyển động, vận tốc lớn nhất của vật đạt được là bao nhiêu? A. 243 (m/s) . B. 36 (m/s) . C. 144 (m/s) . D. 27 (m/s) . Câu 6: Cho hàm số f x , có bảng xét dấu f x như sau: Trang 1/8- Mã Đề 382 Hàm số y f 5 2 x đồng biến trên khoảng nào dưới đây? A. 1;3 . B. 3; 4 . C. ; 3 . D. 4;5 . Câu 7: Cho hàm số y f ( x ) có đạo hàm trên khoảng ( a; b). Mệnh đề nào sau đây đúng. / A. Nếu f ( x) 0, x a, b thì hàm số đồng biến trên khoảng ( a; b). / B. Nếu f ( x) 0, x a, b thì hàm số đồng biến trên khoảng ( a; b). C. Nếu f ( x) 0, x a, b

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.