tailieunhanh - Truyện ngụ ngôn "Tên cướp và cây dâu"

Tên cướp giết người trên đường cái. Ngưòi ta trông thấy đuổi theo hắn. Hắn vất xác người bị giết đầy máu và bỏ chạy. Những người đi đường gặp hắn hỏi tại sao tay hắn lại dính máu. Hắn đáp đó là do hắn leo cây dâu. | Tên cướp và cây dâu Nguồn Tên cướp giết người trên đường cái. Ngưòi ta trông thấy đuổi theo hắn. Hắn vất xác người bị giết đầy máu và bỏ chạy. Những người đi đường gặp hắn hỏi tại sao tay hắn lại dính máu. Hắn đáp đó là do hắn leo cây dâu. Nhưng trong khi hắn đang nói với họ những người đuổi theo hắn đã chạy tới kịp bắt được và đóng đinh hắn trên cây dâu. Cây dâu liền nói Ta không tiếc vì đã trở thành công cụ hành hình mi kẻ đã giết người lại còn dám đổ cho ta . Những người lương thiện cũng trở nên hung dữ vì những lời dèm .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.