tailieunhanh - Cấp mới Giấy phép lái tàu

Tham khảo tài liệu 'cấp mới giấy phép lái tàu', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Ả. r 4 Ẵ. 1 r 1 r À Câp mới Giây phép lái tàu Thông tin Lĩnh vực thống kê Đường sắt Cơ quan có thẩm quyền quyết định Cục Đường sắt Việt Nam Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện nếu có Không có Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Phòng Vận tải pháp chế - Cục Đường sắt Việt Nam Cơ quan phối hợp nếu có không có Cách thức thực hiện Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Nộp hồ sơ trực tiếp tại Văn phòng Cục Đường sắt Việt Nam hoặc thông qua hệ thống bưu chính. Thời hạn giải quyết Sau 10 ngày kể từ ngày Cục trưởng Cục Đường sắt VN ra quyết định công nhận trúng tuyển đối với những người được sát hạch Cục Đường sắt VN phải hoàn tất việc cấp giấy phép mới cho những người đạt yêu cầu Đối tượng thực hiện Cá nhân TTHC yêu câu trả phí lệ phí Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. Lệ phí sát hạch Quyết định số 44 2005 QĐ- đồng lân BGTV. Lệ phí cấp mới giấy 2. phép Quyết định số 44 2005 QĐ- đồng lân BGTV. Kết quả của việc thực hiện TTHC Giấy phép Các bước Tên bước Mô tả bước Tổ chức cá nhân làm đề nghị cấp Giấy phép lái tàu tại Cục Đường sắt VN 2. Cục Đường sắt Việt Nam tiếp nhận hồ sơ tổ chức thi sát hạch 3. Cục Đường sắt Việt Nam làm các thủ tục cấp Giấy phép lái tàu Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn đề nghị có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị trực tiếp quản lý người đăng 1. ký dự sát hạch theo mẫu Quy định tại Phụ lục 2 của Quyết định số 44 2005 QĐ-BGTVT ngày 22 9 2005 bản gốc Giấy chứng nhận sức khỏe của cơ quan y tế có thẩm quyền theo quy định 2. bản gốc Bản sao bằng hoặc chứng chỉ có công chứng tốt nghiệp chuyên ngành lái 3. phương tiện giao thông đường sắt phù hợp với loại phương tiện dự sát hạch do cơ sở đào tạo cấp 4. 03 ảnh màu cỡ 3 x 4 cm. Số bộ hồ sơ 01 bộ hồ sơ Tên mâu đơn mâu tờ khai Văn bản qui định 1. Đơn đề nghị sát hạch cấp Giấy phép lái Quyết định số 44 2005 QĐ- tàu. .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.