tailieunhanh - Đề thi học kì 2 môn Hóa học 12 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT Nguyễn Trãi - Mã đề 004

Mời các bạn học sinh tham khảo Đề thi học kì 2 môn Hóa học 12 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT Nguyễn Trãi - Mã đề 004 để ôn tập, củng cố kiến thức và chuẩn bị tốt cho kì học sinh giỏi sắp tới được tốt hơn. Hi vọng sẽ giúp các bạn đạt kết quả tốt hơn trong kì thi. Chúc các bạn thi tốt! | Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội Trường THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình (Đề thi gồm có 4 trang) ĐỀ THI HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2017-2018 Môn: Hóa học 12 – Ban cơ bản A Thời gian làm bài: 45’ Họ, tên thí sinh:Lớp: Mã đề thi 004 Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56, Cu = 64, Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137 (Thí sinh không được sử dụng tài liệu) -------------------------------------------------------------------------------------Câu 1: Đi từ Cr2O3, để điều chế được 78,0 gam crom bằng phản ứng nhiệt nhôm thì khối lượng nhôm cần dùng là A. 27,0 gam. B. 67,5 gam. C. 54,0 gam. D. 40,5 gam. Câu 2: Dãy gồm các ion được sắp xếp theo thứ tự tính oxi hóa tăng dần từ trái sang phải là: A. Al3+, Cu2+, K+. B. Cu2+, Al3+, K+. C. K+, Al3+, Cu2+. D. K+, Cu2+, Al3+. Câu 3: Thể tích khí oxi (đktc) phản ứng vừa đủ với 5,4 gam Al là A. 6,72 lít. B. 2,24 lít. C. 8,96 lít. D. 3,36 lít. Câu 4: Nguyên liệu chính dùng để sản xuất nhôm là A. quặng pirit. B. quặng đôlômit. C. quặng manhetit. D. quặng boxit. Câu 5: Cho 0,96 gam bột Cu vào 100 ml dung dịch AgNO3 0,2M. Sau khi phản ứng kết thúc được m gam chất rắn. Giá trị của m là: A. 4,28 gam. B. 2,48 gam. C. 2,16 gam. D. 2,61 gam. Câu 6: Cho 1,6 gam bột Fe2O3 tác dụng với axit HCl (dư). Khối lượng muối trong dung dịch sau phản ứng là A. 2,12 gam. B. 3,25 gam. C. 1,62 gam. D. 4,24 gam. Câu 7: Vị trí của Cr (Z=24) trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học là A. ô thứ 24, chu kì 4, nhóm VIIIB. B. ô thứ 24, chu kì 4, nhóm VIB. C. ô thứ 26, chu kì 4, nhóm VIIIA. D. ô thứ 24, chu kì 3, nhóm IVB. Câu 8: Điện phân nóng chảy muối clorua của một kim loại kiềm, thu được 0,69 gam kim loại ở catot và 0,336 lít khí (ở đktc) thoát ra ở anot. Kim loại kiềm là A. Rb. B. K. C. Na. D. Li. Câu 9: Để bảo vệ vỏ tàu biển làm bằng thép, người ta gắn vào vỏ tàu (phần .