tailieunhanh - Bài giảng Bệnh lý thú y: Chương 3 - TS. Nguyễn Hữu Nam

Bài giảng Bệnh lý thú y: Chương 3 Tổn thương cơ bản ở tế bào và mô do TS. Nguyễn Hữu Nam biên soạn nội dung chính trong chương này gồm có: Cấu trúc cơ bản của tế bào bình thường, nguyên nhân gây tổn thương tế bào, cơ chế gây tổn thương tế bào, tổn thương của tế bào. . | • CHƯƠNG III • TỔN THƯƠNG CƠ BẢN Ở TẾ BÀO VÀ MÔ • Cấu trúc cơ bản của tế bào bình thường • Nguyên nhân gây tổn thương tế bào • Cơ chế gây tổn thương tế bào • Tổn thương của tế bào • I. CẤU TRÚC CƠ BẢN CỦA TẾ BÀO • TẾ BÀO MÔ CƠ QUAN CƠ THỂ • • Đặc trưng cơ bản của tế bào Mỗi TB đều có các đặc điểm cơ bản của vật chất sống: • + Cấu trúc: tế bào gồm một hệ thống các bào quan có cấu trúc, chức năng riêng biệt hoạt động nhịp nhàng với nhau. • + Chức năng sinh lý: Hấp thu, bài tiết, vận động, co duỗi, thích nghi với môi trường, sinh sản, phát triển. • • • • • • • • • • • • CẤU TRÚC CƠ BẢN CỦA TẾ BÀO: + Nhân tế bào – Nucleus - Hạch nhân – Nucleolus + Lưới nội nguyên sinh: SER – Smooth Endoplasmic Reticulum RER – Rough - Endoplasmic Reticulum + Bộ máy golgi + Thể tiêu – Lysosome - Peroxisom + Thể ty - Mitochondri + Cytoskeleton + Màng tế bào – Plasma membrane • + Đặc điểm sinh hoá: Thay cũ đổi mới, đảm bảo cân bằng giữa đồng hoá và dị hoá. • + Khả năng thích nghi: • - Tự điều hoà của mỗi tế bào • Hệ điều hoà phối hợp chức năng của hàng loạt tế bào, điều hoà thông qua hệ thống thần kinh – thể dịch và hệ tuần hoàn. • Tóm lại: Muốn hiểu về cơ thể bệnh phải nghiên cứu sự bất thường về cấu trúc và chức năng của tế bào • EUKARYOTIC CELLS • Tế bào có nhân thật có cấu tạo phức tạp hơn nhiều so với TB vi khuẩn ( Prokaryotic cells) • Nhân TB là trung tâm thông tin của tế bào • (The nucleus Information center for the cell) • Nhân là bào quan lớn nhất của TB có vai trò lưu giữ vật chất di truyền và trực tiếp chỉ huy mọi hoạt động sống của TB • Nhân bao gồm màng nhân, trên màng nhân có các lỗ nhỏ. • Nuclear pore có đường kính 50 - 80 nm. • Protein có thể chứa đầy trong lỗ, giữ vai trò kênh vận chuyển các phân tử qua màng nhân. • Chất nhân • Có 2 loại phân tử đó là: protein tham gia cấu trúc của nhân và phức hợp protein - RNA tổng hợp trong nhân đưa ra ngoài TB chất • Nhân được định vị trong không gian của TB nhờ hệ thống khung xương của TB (Cytoskeleton) • Hạt nhân .