tailieunhanh - Bài giảng Marketing căn bản: Chương 8 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc (ĐH Mở TP. HCM)

Bài giảng "Marketing căn bản - Chương 8: Chiến lược phân phối" giúp người học có thể: Trình bày được bản chất và tầm quan trọng của kênh phân phối, trình bày được khái niệm phân phối, kênh và mạng lưới phân phối, mô tả được hành vi và tổ chức kênh phân phối . . | MARKETING CĂN BẢN CHƯƠNG 8: chiến lược phân phối TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH MỤC TIÊU CHƯƠNG 8 NỘI DUNG CHÍNH CHƯƠNG 8 1. BẢN CHẤT VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA KÊNH PHÂN PHỐI TẠI SAO LẠI CẦN ĐẾN PHÂN PHỐI? TẠI SAO PHÂN PHỐI LẠI QUAN TRỌNG? PHÂN PHỐI ĐỂ CHUYỂN GIAO GIÁ TRỊ ĐẾN KHÁCH HÀNG TẦM QUAN TRỌNG CỦA KÊNH PHÂN PHỐI Apple với Itune cách mạng ngành công nghiệp bán lẻ âm nhạc Vinamilk các KPP khác nhau chính sách về sản phẩm, giá và khuyến mãi cũng khác nhau KFC, Highland coffee phải ký hợp đồng lâu dài với các đối tác cho thuê mặt bằng rất lâu và không dễ thay đổi 6 CHUỖI CUNG ỨNG LÀ GÌ? CHUYỂN GIAO GIÁ TRỊ ĐẾN KHÁCH HÀNG CHUỖI CUNG ỨNG ĐỐI TÁC THƯỢNG TẦNG (UPSTREAM) ĐỐI TÁC HẠ TẦNG (DOWNSTREAM) 7 PHÂN PHỐI LÀ GÌ? KÊNH TRUNG GIAN Các nhà buôn Người đại diện Nhà cung cấp dịch vụ kết nối VAI TRÒ KÊNH TRUNG GIAN CÁC CẤP ĐỘ KÊNH PHÂN PHỐI KÊNH PHÂN PHỐI HÀNG TIÊU DÙNG NHÀ SẢN XUẤT NHÀ SẢN XUẤT NHÀ SẢN XUẤT NHÀ SẢN XUẤT NHÀ BÁN LẺ NHÀ BÁN SỈ ĐẠI DIỆN .