tailieunhanh - Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 7 - ThS. Bùi Phước Quãng

Bài giảng "Quản trị tài chính - Chương 6: Định giá chứng khoán" cung cấp cho người học các kiến thức: Định giá trái phiếu, định giá cổ phiếu thường, trạng thái cân bằng của giá cổ phiếu trên thị trường. . | Chương 7 ĐỊNH GIÁ CHỨNG KHOÁN 1 Định giá chứng khoán . Định giá trái phiếu . Định giá cổ phiếu thường . Trạng thái cân bằng của giá cổ phiếu trên thị trường 2 . Định giá trái phiếu . Khái niệm . Phân loại trái phiếu . Phương pháp định giá trái phiếu 3 . Khái niệm Trái phiếu: • Chứng từ có giá trị, công cụ nợ dài hạn • Người phát hành nợ thanh toán cho trái chủ lãi hằng năm • Thanh toán theo mệnh giá khi đáo hạn 4 . Khái niệm Giá trị bề mặt của trái phiếu – Par value: mệnh giá – giá trị thanh toán khi đến hạn. Ngày đáo hạn: TP đến hạn, được thanh toán. Đáo hạn gốc: số năm tính từ thời điểm phát hành đến ngày đáo hạn. Lãi suất huy động vốn (KD): tỷ lệ trả lãi cố .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG