tailieunhanh - Bài giảng Chăn nuôi trâu bò: Chương 5

Bài giảng Chăn nuôi trâu bò: Chương 5 có kết cấu nội dung giới thiệu đến người học các kiến thức cơ bản về cơ quan sinh dục đực, tinh dịch, điều hòa thần kinh - thể dịch, các nhân tố ảnh hưởng đến sản xuất tinh, nuôi dưỡng đực giống, chăm sóc và quản lý, sử dụng đực giống. | Slide 1 __ Chăn nuôi trâu bò đực giống __ • CƠ QUAN SINH DỤC ĐỰC __ • TINH DỊCH • ĐIỀU HOÀ THẦN KINH-THỂ DỊCH • CÁC NHÂN T ẢNH HƯỞNG TỚI Ố SẢN XUẤT TINH • NUễI DƯỠNG ĐỰC GIỐNG __ • CHĂM SểC VÀ QUẢN Lí • SỬ DỤNG ĐỰC GIỐNG __ __ __ Slide 2 __ CƠ QUAN SINH DỤC ĐỰC __ __ __ 2 __ __ __ Slide 3 __ Tinh hoàn và phụ dịch hoàn • Tinh hoàn: __ - Tế bào tinh nguyên : sinh tinh trùng - Tế bào Sertoly: cung cấp dinh dưỡng nuôi tinh trùng và tiết hóc-môn inhibin (ức chế FSH) __ - Tế bào kẽ (Leidig): sinh hocmôn testosteron Phụ dịch hoàn: – Dài khoảng 40-60 m gồm có đầu, thân, đuôi. – Là nơi hấp thu dịch, trung chuyển, làm thành thục và tích trữ tinh trùng. Tinh trùng Màng đáy Tế bào Leydig & mao mạc h __ Xoang Kẻ giữa các ống sinh tinh Tế bào Sertoli 3 __ __ __ Slide 4 Bìu và ống bẹn ống dẫn tinh Động mach Tĩnh mạch Cơ vòng __ Vòng bẹn __ Cơ bìu Đầu phụ dịch hoàn Cơ dọc Màng trắng Dịch hoàn __ Vách ngăn giữa Da bìu Bìu: - Chứa dịnh hoàn, phụ dịch hoàn, ống bẹn và các tuyến sinh dục phụ. - Vách gồm 3 lớp: da, cơ và tương mạc. Đuôi phụ dịch hoàn ống bẹn: Là ống thông giữa xoang bụng dưới và phụ dịch hoàn để cho thần kinh, mạch quản và thừng dịch .