tailieunhanh - Chuyên đề Số phức - Ngô Nguyên

Tài liệu Chuyên đề Số phức do Ngô Nguyên biên soạn nhằm phân loại và hướng dẫn tư duy giải các bài tập số phức trong các đề thi đại học về số phức, khái niệm số phức, cộng và trừ số phức, nhân hai số phức,.! | CHUYÊN ĐỀ SỐ PHỨC TRẮC NGHIỆM GIẢI TÍCH 12 BIÊN SOẠN Điện thoại: Mail: nhinguyenmath@ Tài luyện thi TNQG năm 2017 CHUYÊN ĐỀ SỐ PHỨC TRẮC NGHIỆM TOÁN 12 MỤC LỤC TÓM TẮT LÍ THUYẾT 2 CÁC DẠNG BÀI TẬP 3 CHỦ ĐỀ 1. CÁC PHÉP TOÁN TRÊN SỐ PHỨC 3 I. PHƯƠNG PHÁP GIẢI VÀ BÀI TẬP CÓ HƯỚNG DẪN . 3 II. BÀI TẬP TỰ LUYỆN 5 1. Phép toán trên số phức – số phức liên hợp – nghịch đảo . 5 2. Tìm phần thực phần ảo của số phức 15 3. Tìm module của số phức 30 4. Tìm số phức thỏa mãn biểu thức cho trước 41 5. Một số dạng khác 50 CHỦ ĐỀ 2. CĂN BẬC HAI CỦA SỐ PHỨC 52 I. PHƯƠNG PHÁP GIẢI VÀ BÀI TẬP CÓ HƯỚNG DẪN .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
75    88    2    05-08-2021
55    32    0    05-08-2021