tailieunhanh - Bài giảng Computer organization and architecture - Chapter 7: Đầu vào/đầu ra

Chương này gồm có những điểm chính sau: Kiến trúc hệ thống các I/O máy tính là giao diện của nó với thế giới bên ngoài, ngắt điều khiển I/O, truy cập bộ nhớ trực tiếp (DMA). để biết thêm các nội dung chi tiết. | Chương 07 Tổ chức và kiến trúc máy tính ĐẦU VÀO/ĐẦU RA những điểm chính kiến trúc hệ thống các I / O máy tính là giao diện của nó với thế giới bên ngoài. Có ba kỹ thuật I / O chính: Programmed I / O, trong đó I / O diễn ra dưới sự kiểm soát trực tiếp và liên tục của chương trình yêu cầu I / O hoạt động. Ngắt điều khiển I / O, trong đó một chương trình hành một lệnh I / O và sau đó tiếp tục thực hiện, cho đến khi nó bị gián đoạn bởi các phần cứng I/O để báo hiệu sự kết thúc của hoạt động I/O . truy cập bộ nhớ trực tiếp (DMA), trong đó một I/O bộ xử lý chuyên ngành có quyền kiểm soát của một hoạt động I / O để di chuyển một khối lượng lớn các dữ liệu. Why I/O Modules and Function? Ngoài các bộ xử lý và một bộ mô-đun bộ nhớ, các yếu tố quan trọng thứ ba của một hệ thống máy tính là một tập hợp các module I / O. Có một loạt các thiết bị ngoại vi với các phương pháp khác nhau của hoạt động. Nó sẽ là không thực tế để kết hợp logic cần thiết trong bộ vi xử lý để kiểm soát một loạt các thiết bị. Tốc độ truyền dữ liệu của thiết bị ngoại vi thường là chậm hơn nhiều so với bộ nhớ hoặc bộ xử lý. Vì vậy, sẽ không thực tế để sử dụng bus hệ thống tốc độ cao để giao tiếp trực tiếp với một thiết bị ngoại vi. Mặt khác, tốc độ truyền dữ liệu của một số thiết bị ngoại vi là nhanh hơn so với bộ nhớ hoặc bộ xử lý. Một lần nữa, không phù hợp sẽ dẫn đến sự thiếu hiệu quả nếu không được quản lý đúng cách. Thiết bị ngoại vi thường sử dụng các định dạng dữ liệu khác nhau và có độ dài từ lớn hơn máy tính nên chúng sẽ được nén. Why I/O Modules and Function? Như vậy, một module I / O là bắt buộc. Module này có hai chức năng chính Giao tiếp với bộ vi xử lý và bộ nhớ thông qua bus hệ thống hoặc chuyển mạch trung tâm Giao tiếp cho một hoặc nhiều thiết bị ngoại vi kết nối dữ liệu phù hợp Why I/O Modules and Function? Hình . mô hình Tổng quát của một Module I / O . thiết bị ngoại vi I / O hoạt động được thực hiện thông qua một rất nhiều dạng thiết bị bên ngoài cung cấp một phương tiện để trao

TỪ KHÓA LIÊN QUAN