tailieunhanh - Báo cáo: Tổ chức lãnh thổ vùng đồng bằng sông Hồng

Báo cáo Tổ chức lãnh thổ vùng đồng bằng sông Hồng trình bày nội dung chính về: Khái quát về vùng, tiềm năng phát triển của vùng, hiện trạng phát triển của vùng, định hướng phát triển của vùng,. . | .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN