tailieunhanh - ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2008 Môn thi: TOÁN, khối A

ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2008 Môn thi: TOÁN, khối A (Đáp án - thang điểm gồm 05 trang) Nội dung Điểm 2,00 Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (1,00 điểm) x2 + x − 2 4 . Khi m = 1 hàm số trở thành: y = = x−2+ x+3 x +3 • TXĐ: D = \ {−3} . | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM s --- -------- ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG NĂM 2008 ĐỀ CHÍNH THỨC Môn thi TOÁN khối A Đáp án - thang điểm gồm 05 trang Câu I Nội dung 1 2 Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số 1 00 điểm Khi m 1 hàm số trở thành y x x_ x - 2 x 3 x 3 TXĐ D R -3 . Sự biến thiên y 1 -- 5- x ãx 5 y 0 x 3 2 x 3 2 ycĐ y -5 -9 ycT y -1 -1. TCĐ x -3 TCX y x -2. Bảng biến thiên Đồ thị Điểm 2 00 0 25 0 25 Tìm các giá trị của tham số m . 1 00 điểm mx2 3m2 - 2 x - 2 - 6m - 2 y ----------------- mx - 2 . x 3m x 3m Khi m đồ thị hàm số không tồn tại hai tiệm cận. Khi m đồ thị hàm số có hai tiệm cận 3 d1 x -3m x 3m 0 d2 y mx -2 mx -y-2 0. Vectơ pháp tuyến của d1 d2 lần lượt là n1 1 0 n2 m -1 . Góc giữa d1 và d2 bằng 45o khi và chỉ khi cos450 m n1 . n2 ựm2 1 V m 5 2 m 1. n2 1 2 0 25 0 25 0 25 0 25 0 50 Trang 1 5 II 2 00 1 Giải phương trình lượng giác 1 00 đi êm . . . . z 3n Điêu kiện sinx 0 và sin x - 2 0. Phương trình đã cho tương đương với I ỉ -2V2 sinx cosx sinx cosx s inx cosx 1 ỉ----12 2 1 0. 1sinxcosx 0 50 n sinx cosx 0 x - kn. 4 ỉ------12 Í2 0 sin2x -4 x -n kn hoặc x 4 kn. sinxcosx 288 Đối chiếu với điêu kiện ta được nghiệm của phương trình là n n 5n x - kn x - kn x kn k e Z . 4 8 8 0 50 III 2 Giải hệ. 1 00 điêm 2 x 5 4 x . 5 y xy xy xy - 4 2 5 y2 xy 1 2x - 4 lu x2 y Đặt v xy 5 5 v ---- 4 2 u 5 x2 y xy xy x2 y 4 I x2 y 2 xy - 4 u v uv . Hệ phương trình trở thành 3 . 2 . u u u 0 4 Với Với 2 x 5 u 0 v -- 4 1 3 u - v - 2 2 u 0 v - 4 ta có hệ pt 2 _ u v 5 - 4 5 - 4 x2 y 0 - xy -5 x 34 và y A 4 1 3 u - v - ta có hệ phương trình 3 1 2 0 50 2x 2 3 y -è 2x3 x - 3 0 3 y -Ế x 1 và 3 y -2 0 50 Hệ phương trình có 2 nghiệm 1 Tìm toạ độ hình chiếu vuông góc của A trên d 1 00 đi êm Đường thẳng d có vectơ chỉ phương u 2 1 2 . Gọi H là hình chiếu vuông góc của A trên d suy ra H 1 2t t 2 2t và AI 1 2t - 1 t - 5 2t -1 . ---- Vì AH 1 d nên AH. u 0 2 2t - 1 t - 5 2 2t - 1 0 t 1. Suy ra H 3 1 4 . 2 00 0 50 0 50 Trang 2 5 2 Viết phương trình mặt .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
287    169    0    10-06-2023
56    154    0    10-06-2023
17    175    2    10-06-2023
11    143    0    10-06-2023
5    162    1    10-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.