tailieunhanh - Giáo trình Microsoft Access 2010: Phần 1

Giáo trình Microsoft Access 2010: Phần 1 tổng quan về Microsoft Access 2010, xây dựng cơ sở dữ liệu, toán tử hàm biểu thức, query truy vấn dữ liệu. Mời các bạn tham khảo giáo trình để nắm bắt nội dung chi tiết. | Nguyễn Trần Phương MICROSOFT ACCESS - GIÁO TRÌNH NĂM 2012 Giáo trình Access 2010 có cập nhật phiên bản 2013 HÒA BÌNH 6-10-2013 Giáo trình Access -1- Giáo trình Access Chương 1 TỔNG QUAN VỀ MICROSOFT ACCESS 2010 . Giới thiệu: Microsoft Access là một thành phần trong bộ Microsoft Office của hãng Microsoft. MS Access cung cấp cho người dùng giao diện thân thiện và các thao tác ñơn giản, trực quan trong việc xây dựng và quản trị cơ sở dữ liệu cũng như xây dựng các ứng dụng cơ sở dữ liệu. Access là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDMS- Relational Database Management System), rất phù hợp cho các bài toán quản lý vừa và nhỏ. Hiệu năng cao và ñặc biệt dễ sử dụng do giao diện giống các phần mềm khác trong bộ MS Office như MS Word, MS Excel. Access còn cung cấp hệ thống công cụ phát triển khá mạnh ñi kèm (Development Tools) giúp các nhà phát triển phần mềm ñơn giản trong việc xây dựng trọn gói các dự án phần mềm quản lý qui mô vừa và nhỏ MS Access 2010 cung cấp hệ thống công cụ rất mạnh, giúp người dùng nhanh chóng và dễ dàng xây dựng chương trình ứng dụng thông qua query, form, report kết hợp với một số lệnh Visual Basic. Trong Microsoft Access 2010, bạn có thể xây dựng cơ sở dữ liệu web và ñưa chúng lên các SharePoint site. Người duyệt SharePoint có thể sử dụng ứng dụng cơ sở dữ liệu của bạn trong một trình duyệt web, sử dụng SharePoint ñể xác ñịnh ai có thể xem những gì. Nhiều cải tiến mới hỗ trợ khả năng ñưa dữ liệu lên web, và cũng cung cấp lợi ích trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu trên máy ñơn truyền thống. Access 2010 giao diện người dùng cũng ñã thay ñổi. Nếu bạn không quen với Office Access 2007, Ribbon và Cửa sổ Danh mục chính có thể là mới cho bạn. Thanh Ribbon này thay thế các menu và thanh công cụ từ phiên bản trước. Cửa sổ Danh mục chính thay thế và mở rộng các chức năng của cửa sổ Database. -2- Giáo trình Access Và một ñiểm mới trong Access 2010, Backstage View cho phép bạn truy cập vào tất cả các lệnh áp dụng cho toàn bộ cơ sở dữ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN