tailieunhanh - Hướng dẫn giải bài 18,19,20,21,22 trang 82 SGK Hình học 6 tập 2

Tài liệu hướng dẫn giải bài tập SGK trang 82 trình bày kiến thức trọng tâm của bài và gợi ý cách giải bài tập về góc xOy + yOx = xOz từ đó các em có thể kiểm tra, ôn tập, củng cố kiến thức đồng thời nắm vững được phương pháp, phân loại được các dạng bài tập liên. Hy vọng đây là tài liệu bổ ích nhất dành tặng cho các em, cùng tham khảo nhé! | Bài 18 trang 82 SGK Hình học 6 tập 2 Hình 25 cho biết tia OA nằm giữa hai tia OB và OC, ∠BOA =450, ∠AOC = 320 Tính ∠BOC Dùng thước đo góc để kiểm tra lại kết quả: Hướng dẫn giải bài 18 trang 82 SGK Hình học 6 tập 2: Vì tia OA nằm giữa hai tia OB, OC nên Bài 19 trang 82 SGK Hình học 6 tập 2 Hình 26 cho biết hai góc kề bù xOy và yOy’, ∠xOy = 120º .Tính ∠yOy’  Hướng dẫn giải bài 19 trang 82 SGK Hình học 6 tập 2: Hai góc xOy và yOy’ kề bù nên  suy ra:  Bài 20 trang 82 SGK Hình học 6 tập 2 Hình 27 cho biết tia OI nằm giữa hai tia OA, OB, Tính Số đo góc BOI và AOI. Hướng dẫn giải bài 20 trang 82 SGK Hình học 6 tập 2: Do tia OI nằm giữa hai tia OA, OB nên  Bài 21 trang 82 SGK Hình học 6 tập 2 a) Đo các góc ở hình 28a,b. b) Viết tên các cặp góc phụ nhau ở hình 28b.   Hướng dẫn giải bài 21 trang 82 SGK Hình học 6 tập 2: b) Các cặp góc phụ nhau: Bài 22 trang 82 SGK Hình học 6 tập 2 a) Đo các góc ở hình 29,30. b) Viết tên các góc bù nhau ở hình 30.  Hướng dẫn giải bài 22 trang 82 SGK Hình học 6 tập 2: a) b) Các cặp góc bù nhau là: Để xem nội dung chi tiết của tài liệu các em vui lòng đăng nhập website và download về máy để tham khảo dễ dàng  hơn. Bên cạnh đó, các em có thể xem cách giải bài tập của bài trước và bài tiếp theo: >> Bài trước: Hướng dẫn giải bài 11,12,13,14 trang 79 SGK Hình học 6 tập 2  >> Bài tiếp theo: Hướng dẫn giải bài 23 trang 83 SGK Hình học 6 tập .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.