tailieunhanh - Phương pháp cram: tăng động lực – tăng tự chủ cho người học

Kết quả của nghiên cứu là CRAM đã tạo sự thay đổi về thói quen làm việc và cảm xúc của người học: từ thái độ phụ thuộc chuyển sang chủ động, từ người hưởng thụ kết quả thành người tạo ra kết quả, từ cảm giác nghĩa vụ sang cảm giác tự do, chủ động. | Tạp chí Khoa học Ngôn ngữ và Văn hóa Tập 1, Số 1, 2017 PHƯƠNG PHÁP CRAM: TĂNG ĐỘNG LỰC – TĂNG TỰ CHỦ CHO NGƯỜI HỌC Nguyễn Thị Hằng Nga1*, Nguyễn Thị Hợp1, Nguyễn Ngọc Toàn2 Đại học Ngoại Ngữ - ĐHQGHN, 2Đại học Y- Dược Hải Phòng 1 Ngày nhận bài: 20/12/2016; ngày hoàn thiện: 19/1/2017; ngày duyệt đăng: 15/3/2017 Tóm tắt Giảng dạy là một công việc hàm chứa nhiều thay đổi: đối tượng người học thay đổi, nhu cầu của người học thay đổi, phương pháp giảng dạy thay đổi. Để thích ứng và làm chủ những thay đổi trên, giáo viên luôn phải sẵn sàng và chủ động thay đổi về kiến thức, tư duy nói chung nhằm đem lại những bài giảng hứng thú và bổ ích, thúc đẩy khí thế và tiềm năng học tập của người học. Vấn đề chúng tôi đang tập trung nghiên cứu là tăng cường động lực học tập của sinh viên, đối tượng của nghiên cứu là Tích hợp hai phương pháp Học tăng cường ý thức và Sử dụng tài liệu thực tế. Phương pháp này, có tên tích hợp là CRAM, được áp dụng trong một nghiên cứu hành động. Đối tượng tham gia vào nghiên cứu này là lớp sinh viên không chuyên năm thứ 2 đã đạt chuẩn năng lực B2 Tiếng Anh. Mặc dù các sinh viên này có nhiều kinh nghiệm học tiếng Anh, có tư duy Logic tốt, đôi lúc vẫn khó tránh được cảm giác chán nản trong các giờ học do quá trình học tập khá dài và chương trình học căng thẳng. Kết quả của nghiên cứu là CRAM đã tạo sự thay đổi về thói quen làm việc và cảm xúc của người học: từ thái độ phụ thuộc chuyển sang chủ động, từ người hưởng thụ kết quả thành người tạo ra kết quả, từ cảm giác nghĩa vụ sang cảm giác tự do, chủ động. Từ khóa: phương pháp giảng dạy, cảm xúc, chủ động, động lực, tự chủ 1. Mở đầu Giảng dạy là một công việc hàm chứa nhiều thay đổi: đối tượng người học thay đổi, nhu cầu của người học thay đổi, phương pháp giảng dạy thay đổi. Để thích ứng và làm chủ những thay đổi trên, giáo viên luôn phải sẵn sàng và chủ động thay đổi về kiến thức, tư duy nói chung nhằm đem lại những bài giảng hứng thú và bổ ích, thúc đẩy khí thế và tiềm năng học tập của người học.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.