tailieunhanh - Bài thuyết trình Chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em người dân tộc thiểu số ở tỉnh Yên Bái

Bài thuyết trình Chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em người dân tộc thiểu số ở tỉnh Yên Bái đánh giá thực trạng và mô tả một số phong tục của người dân tộc thiểu số ở tỉnh Yên Bái ảnh hưởng tới sức khỏe của bà mẹ trẻ em. | CHĂM SÓC SỨC KHỎE CHO BÀ MẸ VÀ TRẺ EM NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở TỈNH YÊN BÁI . Đàm Khải Hoàn , TS. Hạc Văn Vinh ĐHYD – ĐHTN 1. Đặt vấn đề Yên Bái là một trong các tỉnh nghèo của vùng núi phía Bắc với tỷ lệ hộ đói nghèo chiếm tới 29% [9]. Công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em (CSSK BM&TE) ở tỉnh Yên Bái đã thực hiện tương đối tốt, thể hiện ở các chỉ số sức khỏe cơ bản đạt được chỉ số trung bình chung của cả nước. Tuy nhiên đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ở vùng sâu vùng xa nơi sinh sống chủ yếu của người Tày, Thái, Mông, Dao. các chỉ số CSSK BM&TE còn rất thấp. Người DTTS ở Yên Bái chiếm tỷ lệ khá cao trong dân số, người Tày tập trung ở huyện Lục Yên, người Thái đen tập trung ở cánh đồng Mường Lò thị xã Nghĩa Lộ, người Mông tập trung ở huyện Mù Kang Chải và người Dao đỏ có nhiều ở Văn Yên. 1. Đặt vấn đề Người DTTS chủ yếu làm làm nương, làm ruộng và trồng rừng. Đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội của người DTTS ở Yên Bái còn chậm phát triển, còn tồn tại nhiều phong tục, tập quán lạc hậu ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng nhất là CSSKBM&TE [2], [5], [7], [8], [9]. *Mục tiêu: 1) Đánh giá thực trạng công tác CSSKBM&TE của người dân tộc Tày, Thái, Mông, Dao ở tỉnh Yên Bái năm 2011. 2) Mô tả một số phong tục tập quán ảnh hưởng đến CSSKBM&TE của người dân tộc Tày, Thái, Mông, Dao ở tỉnh Yên Bái. 2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu . Đối tượng: Bà mẹ người Tày, Thái, Mông, Dao có con <5 tuổi và các hộ gia đình tại các địa điểm nghiên cứu (Bà mẹ người DTTS là người DTTS hoàn toàn và sống từ 3 đời trở lên ở các địa điểm nghiên cứu). . Địa điểm: Nghiên cứu người Tày ở xã Lâm Thượng, xã Mường Lai huyện Lục Yên, người Thái ở xã Nghĩa An và Hạnh Sơn thị xã Nghĩa Lộ, người Mông ở xã Chế Cu Nha và Mồ Dề huyện Mù Kan Chải, người Dao ở xã Xuân Tầm và Mỏ Vàng huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái là các xã có người Tày, Thái, Mông, Dao đã định cư lâu đời. 2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu . Phương pháp nghiên cứu . Thiết kế nghiên cứu: Mô tả, điều tra .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.