tailieunhanh - Phân tích các yếu tố tác động đến tăng trưởng của Thành phố Cần Thơ: Cách tiếp cận tổng năng suất các yếu tố

TP. Cần Thơ đã duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức cao trong nhiều năm. Tăng trưởng của các ngành kinh tế và của các khu vực kinh tế có sở hữu khác nhau diễn ra theo xu hướng chung của cả nước. Xu hướng chuyển dịch kinh tế theo ngành kinh tế là giảm tỷ trọng đóng góp của ngành nông nghiệp, tăng tỷ trọng đóng góp của ngành công nghiệp và xây dựng. | Kinh Tế, Tài Chính - Các Góc Nhìn Giới thiệu chung Mô hình tăng trưởng kinh tế của VN theo chiều rộng hay chiều sâu đã được nhiều người đề cập đến. Một số ý kiến ủng hộ quan điểm tăng trưởng kinh tế theo chiều rộng cho rằng VN đang trong giai đoạn đầu của quá trình phát triển cần tích lũy vốn nhiều hơn nữa để phục vụ cho quá trình tăng trưởng trong tương lai. Ý kiến ủng hộ VN nên chú ý tăng trưởng kinh tế theo chiều sâu vì lẽ chỉ có tăng trưởng theo chiều sâu mới có thể đạt được mục tiêu tăng trưởng trong dài hạn. Một số ý kiến lại cho rằng chúng ta cần phải vừa chú trọng tích lũy các yếu tố sản xuất, vừa chú trọng đến vấn đề cải tiến trình độ công nghệ, trình độ quản lý, . nhằm khai thác hiệu quả hơn nữa nguồn lực xã hội. Trong bối cảnh có nhiều quan điểm phát triển khác nhau như thế, việc lựa chọn các giải pháp chính sách cho mục tiêu tăng trưởng cần được tính toán cân nhắc. Đối với TP. Cần Thơ, trung tâm của Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) nơi có nguồn lực quan trọng là tài nguyên thiên nhiên, những giải pháp phát triển cần phù hợp nhằm sử dụng phối hợp các nguồn lực đạt hiệu quả cao. Vì vậy, việc phân tích đóng góp của các yếu tố sản xuất đến tăng trưởng kinh tế của TP. Cần Thơ sẽ góp phần đề xuất chính sách cho vấn đề sử dụng hiệu quả các nguồn lực đảm bảo mục tiêu tăng trưởng dài hạn. 20 Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu tổng quát là phân tích đóng góp của các yếu tố sản xuất đến tăng trưởng kinh tế của TP. Cần Thơ. Các mục tiêu cụ thể là: - Phân tích thực trạng tăng trưởng kinh tế của TP. Cần Thơ trong giai đoạn 2000-2007. - Phân tích đóng góp của các yếu tố sản xuất đến tăng trưởng kinh tế của TP. Cần Thơ. - Đề xuất các giải pháp nhằm duy trì tăng trưởng dài hạn. Phương pháp luận Năng suất được định nghĩa là lượng đầu ra trên một đơn vị đầu vào được sử dụng. Có hai cách đo lường chỉ tiêu năng suất: (1) Dựa trên năng suất riêng lẽ của từng yếu tố lao động và vốn, và (2) dựa PHÁT TRIỂN & HỘI NHẬP Số 8 - Tháng 12/2010 trên tổng năng suất yếu tố, .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.