tailieunhanh - Hướng dẫn giải bài 6,7,8,9,10 trang 75 SGK Hình học 6 tập 2

Tài liệu với các gợi ý đáp án và cách giải cho từng bài tập trang 75 sẽ giúp các em ghi nhớ và khắc sâu nội dung chính của bài học để từ đó vận dụng các kiến thức đã học vào việc giải bài tập liên quan. Mời các em tham khảo, chúc các em học tốt. | Bài 6 trang 75 SGK Hình học 6 tập 2 Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau: a) Hình gồm hai tia chung gốc Ox, Oy là Điểm O là . Hai tia Ox, Oy là b) Góc RST có đỉnh là , Có cạnh là . c) góc bẹt là   Hướng dẫn giải bài 6 trang 75 SGK Hình học 6 tập 2: a) Góc xOy; đỉnh; Hai cạnh. b) S; SR và ST. c) Góc có hai cạnh là hai tia đối nhau. Bài 7 trang 75 SGK Hình học 6 tập 2 Quan sát hình 7 rồi điền vào bảng sau: h Tên góc (cách viết thông thường) Tên đỉnh Tên cạnh Tên góc (Cách viết kí hiệu) a Góc yCz, góc zCy, góc C C Cy,Cz                           b Góc MTP, PTM, T Góc TMP, PMT,M Góc TPM, MPT,P T M P TM,TP MT,MP PT,PM   c Góc xPy,yPx,P Góc ySz,zSy P S Px, Py Sy, Sz    Hướng dẫn giải bài 7 trang 75 SGK Hình học 6 tập 2: Hình Tên góc (cách viết thông thường) Tên đỉnh Tên cạnh Tên góc (Cách viết kí hiệu) a Góc yCz, góc zCy, góc C C Cy,Cz                           b Góc MTP, PTM, T Góc TMP, PMT,M Góc TPM, MPT,P T M P TM,TP MT,MP PT,PM   c Góc xPy,yPx,P Góc ySz,zSy P S Px, Py Sy, Sz     Bài 8 trang 75 SGK Hình học 6 tập 2 Đọc và kí hiệu tên các góc ở hình 8. Có tất cả bao nhiêu góc ? Hướng dẫn giải bài 8 trang 75 SGK Hình học 6 tập 2: Góc BAC, kí hiệu ∠BAC Góc CAD, Kí hiệu ∠CAD Góc BAD, kí hiệu ∠BAD Có tất cả 3 góc. Bài 9 trang 75 SGK Hình học 6 tập 2 Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau: Khi hai tia Oy, Oz không đối nhau, điểm A nằm trong góc yOz nằm giữa hai tia . Hướng dẫn giải bài 9 trang 75 SGK Hình học 6 tập 2: Khi hai tia Oy, Oz không đối .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.