tailieunhanh - Đào tạo chất lượng cao - Mô hình trải nghiệm tại UEF

Bài viết này muốn giới thiệu một mô hình đào tạo chất lượng cao tại trường Đại học Kinh tế- Tài chính thành phố Hồ Chí Minh, như là sự chia sẻ kinh nghiệm để cùng nhau đóng góp cho sự nghiệp cải cách giáo dục ở Việt Nam. | Giáo Dục & Phát Triển T hực trạng giáo dục đại học Việt Nam đang có nhiều điều nhức nhối cần phải được mổ xẻ. Một trong những vấn đề mà giới truyền thông, các nhà nghiên cứu giáo dục, sinh viên và phụ huynh quan tâm và đề cập khá nhiều trong mấy năm gần đây, đó là vấn đề chất lượng đào tạo, nhất là về phương pháp giảng dạy lạc hậu tại các trường đại học. Bài viết này muốn giới thiệu một mô hình đào tạo chất lượng cao tại trường Đại học Kinh tế- Tài chính TP. Hồ Chí Minh (UEF), như là sự chia sẻ kinh nghiệm để cùng nhau đóng góp cho sự nghiệp cải cách giáo dục ở Việt Nam. Xác định mục tiêu đào tạo TS. DƯƠNG TẤN DIỆP 34 tình; yếu ngoại ngữ; không biết làm việc nhóm, không biết cách trình bày, Lẽ tất nhiên không phải mọi sinh viên ra trường đều kém cỏi như vậy. Nhưng nhìn chung phải thừa nhận chất lượng đào tạo đại học hiện nay không đáp ứng tốt yêu cầu của thị trường lao động [1]. Giữa lý thuyết và thực tiễn còn một khoảng cách khá xa. Và điều này có liên quan đến hàng loạt khiếm khuyết của sinh viên như đã nêu. Một số nhà nghiên cứu đã khái quát hóa sự mong muốn của doanh nghiệp trong một mô hình được nhiều người nhắc đến, đó là mô hình ASK (Hình 1). Theo mô hình này, có 3 yếu tố mà doanh nghiệp Knowledge Ngay từ khi thành (Kiến thức) lập, UEF đã theo định hướng “giảng dạy Skill (Kỹ năng) những gì mà người học và xã hội cần”, nghĩa là trước hết Attitude (Thái độ) xuất phát từ yêu cầu của thực tế. Câu hỏi đặt ra là: Xã hội yêu Hình 1: Mô hình ASK, xác định tầm quan cầu gì ở sinh viên tốt trọng của thái độ, kỹ năng, kiến thức nghiệp, và UEF đưa ra mục tiêu đào tạo như thế nào để mong muốn ở người lao động, đáp ứng yêu cầu đó? trong đó yếu tố được nhấn mạnh 1. Yêu cầu về nguồn nhân lực trình nhiều nhất là thái độ, kế đến là kỹ độ đại học ở thế kỷ 21 năng, và cuối cùng mới là kiến Khi đề cập đến chất lượng đào thức. tạo đại học, những người sử dụng Càng ngày người ta càng nhận lao động tại Việt Nam thường phàn ra tầm quan trọng của thái độ và kỹ nàn sinh .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.