tailieunhanh - Bài giảng Toán ứng dụng: Bài 6 - Ứng dụng đạo hàm khảo sát hàm số

Bài giảng Toán ứng dụng: Bài 6 - Ứng dụng đạo hàm khảo sát hàm số trình bày về khảo sát hàm số y=fx, đồ thị vài dạng y=fx cơ bản, đồ thị hàm tham số, đồ thị tọa độ cực. Với các bạn chuyên ngành Toán học thì đây là tài liệu hữu ích. | BỘ MÔN TOÁN ỨNG DỤNG - ĐHBK ------------------------------------------------------------------------------------- BGĐT – TOÁN 1 BÀI 6: ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM KHẢO SÁT HÀM SỐ • TS. NGUYỄN QUỐC LÂN (12/2006) 1 NỘI DUNG --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1- Khảo sát hàm số y = f(x). Đồ thị vài dạng y = f(x) cơ bản 2- Đồ thị hàm tham số 3- Đồ thị tọa độ cực 2 Đứng-NgangXiên Thu ngắn khoảng khảo sát theo biến x 3 Hàm chẵn : Đồ thị đối xứng qua Oy Hàm lẻ : Đồ thị đối xứng qua gốc O Hàm tuần hoàn : Đồ thị được dịch chuyển một đoạn có độ dài T theo trục .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG