tailieunhanh - Bài giảng Toán ứng dụng: Bài 6 - Ứng dụng đạo hàm khảo sát hàm số

Bài giảng Toán ứng dụng: Bài 6 - Ứng dụng đạo hàm khảo sát hàm số trình bày về khảo sát hàm số y=fx, đồ thị vài dạng y=fx cơ bản, đồ thị hàm tham số, đồ thị tọa độ cực. Với các bạn chuyên ngành Toán học thì đây là tài liệu hữu ích. | BỘ MÔN TOÁN ỨNG DỤNG - ĐHBK ------------------------------------------------------------------------------------- BGĐT – TOÁN 1 BÀI 6: ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM KHẢO SÁT HÀM SỐ • TS. NGUYỄN QUỐC LÂN (12/2006) 1 NỘI DUNG --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1- Khảo sát hàm số y = f(x). Đồ thị vài dạng y = f(x) cơ bản 2- Đồ thị hàm tham số 3- Đồ thị tọa độ cực 2 Đứng-NgangXiên Thu ngắn khoảng khảo sát theo biến x 3 Hàm chẵn : Đồ thị đối xứng qua Oy Hàm lẻ : Đồ thị đối xứng qua gốc O Hàm tuần hoàn : Đồ thị được dịch chuyển một đoạn có độ dài T theo trục .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.