tailieunhanh - Khai thác vẻ đẹp toán học thông qua một số bài tập về dãy số

Bài viết đi sâu khai thác vẻ đẹp toán học qua một số ví dụ về dãy số có quy luật. Các ví dụ này được khai thác theo nhiều hướng khác nhau, trong đó chú trọng chứng minh không dùng lời. Qua đó, học sinh thấy được cái hay, cái đẹp của toán học và giúp các em yêu thích học toán hơn. | VJE Tạp chí Giáo dục, Số 421 (Kì 1 - 1/2018), tr 33-35 KHAI THÁC VẺ ĐẸP TOÁN HỌC THÔNG QUA MỘT SỐ BÀI TẬP VỀ DÃY SỐ Trần Đình Châu - Bộ Giáo dục và Đào tạo Đặng Thị Thu Thủy - Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam Ngày nhận bài: 02/11/2017; ngày sửa chữa: 21/11/2017; ngày duyệt đăng: 07/12/2017. Abstract: The article explores beauty of mathematics through some examples of rule sequences. These examples are explained in various methodologies, focusing on proof without words. Thereby the students see the art of Mathematics and learn this subject better. Keywords: Beauty of mathematics, sequences, problems. 1. Mở đầu Theo Bertrand Russell: Toán học không chỉ sở hữu chân lí mà còn ẩn chứa bên trong đó vẻ đẹp tối thượng, một vẻ đẹp lạnh lùng và mộc mạc, giống như một bức điêu khắc, thuần khiết tinh diệu và có khả năng đạt đến sự hoàn hảo chặt chẽ mà chỉ có thứ nghệ thuật vĩ đại nhất mới có thể thể hiện [1]. Vẻ đẹp trong toán học cũng gần như vẻ đẹp của những bức tranh trừu tượng; xét ở góc độ nào đó, toán học phản ánh vẻ đẹp của thế giới mà chúng ta đang sống. Học sinh (HS) tìm hiểu vẻ đẹp toán học để thêm yêu môn Toán và cuộc sống xung quanh. Nhiều HS sợ học toán vì nghĩ rằng toán học khô khan (chỉ gồm những con số, hình vẽ, công thức,.). Bài viết khai thác một số bài tập về dãy số theo nhiều hướng khác nhau, trong đó chú trọng cách chứng minh không dùng lời, qua đó góp phần tích cực hóa hoạt động nhận thức của HS, giúp các em yêu thích học môn Toán hơn. 2. Nội dung nghiên cứu Trong dạy học môn Toán, có thể chú trọng khai thác vẻ đẹp toán học thông qua một số hướng như: Khai thác nhiều cách giải bài toán; Thay đổi yêu cầu bài toán; Mở rộng bài toán; Chứng minh không dùng lời (dùng hình vẽ); Khai thác ứng dụng thực tiễn của toán học; Lịch sử phát minh toán học; Các bài toán vui, trò chơi toán học,. Khai thác vẻ đẹp của toán học giúp HS thấy được cái hay, cái đẹp của toán học và sự gắn kết giữa toán học với thực tiễn. Qua đó, góp phần giáo dục toàn diện cho .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
168    32    2    29-06-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.