tailieunhanh - Mô hình cải thiện dinh dưỡng trẻ em tại cộng đồng tỉnh Yên Bái

Tài liệu Mô hình cải thiện dinh dưỡng trẻ em tại cộng đồng tỉnh Yên Bái nêu lên bối cảnh chung, khái quát mô hình dự án “dinh dưỡng trẻ em”, các mô hình can thiệp cụ thể, kết quả và tác động dự án, bài học kinh nghiệm. | MÔ HÌNH CẢI THIỆN DINH DƯỠNG TRẺ EM TẠI CỘNG ĐỒNG - TỈNH YÊN BÁI Hà Nội, tháng 4 năm 2016 MÔ HÌNH CẢI THIỆN DINH DƯỠNG TRẺ EM TẠI CỘNG ĐỒNG - TỈNH YÊN BÁI Hà Nội, tháng 4 năm 2016 lời giới thiệu Trong những năm qua, Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng kể trong việc cải thiện tình trạng dinh dưỡng cho nhân dân. Phần lớn các mục tiêu của Chiến lược Dinh dưỡng Quốc gia trong giai đoạn 2001 - 2010 đã đạt hoặc vượt; an ninh lương thực cũng đã được tăng cường và khẩu phần ăn của người dân đã được tăng lên về số lượng và đa dạng hóa về chất lượng; kiến thức và thực hành dinh dưỡng của người dân đã được cải thiện đáng kể, tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân ở trẻ em dưới 5 tuổi đã giảm tương đối nhanh và liên tục Tuy vậy, suy dinh dưỡng (SDD) thể thấp còi vẫn còn chiếm 1/4 tổng số trẻ em dưới 5 tuổi và đặc biệt tỷ lệ này vẫn còn cao ở các khu vực miền núi và các dân tộc ít người, kiến thức - thực hành dinh dưỡng của bà mẹ ở những địa phương này còn nhiều hạn chế; an ninh lương thực hộ gia đình còn chưa ổn định. Văn Chấn là một huyện miền núi cao của tỉnh Yên Bái, cách trung tâm tỉnh 80 km với dân số là dân tộc ít người, tỷ lệ hộ nghèo 39,0%; tỷ lệ hộ làm nông nghiệp trên 90%1 . Tại địa phương này, mặc dù ngành y tế đã có nhiều cố gắng và giải pháp, nhưng tỷ lệ SDD và đặc biệt là tỷ lệ SDD thấp còi ở trẻ em còn rất cao. Một đánh giá của Tổ chức Cứu trợ Trẻ em (SC) tại xã Sơn Lương tháng 10/2011 cho thấy tỷ lệ SDD thấp còi ở trẻ dưới 2 tuổi là 55,7%2 và một nghiên cứu khác ở trẻ dưới 5 tuổi cho thấy tỷ lệ thấp còi là 52,6% 3. Với sự hỗ trợ tài chính từ Chính phủ Nhật Bản (Bộ ngoại giao Nhật Bản - MOFA), từ tháng 3/2013 đến tháng 6/2016, SC đã phối hợp với Sở Y tế tỉnh và Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Sinh sản Yên Bái triển khai dự án “Thúc đẩy các giải pháp thay thế nhằm cải thiện dinh dưỡng trẻ em và an ninh lương thực cho những người nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn” ở 6 xã gồm Tú Lệ, Sơn Lương, Nậm Lành, Nghĩa Sơn, Bình Thuận và Minh An của huyện Văn .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.