tailieunhanh - Tổng hợp và tính chất quang của bột huỳnh quang phát xạ ánh sáng màu đỏ vàng lục và lam xCaO.MgO.2SiO2:Eu cho Wled

Với mục đích nghiên cứu chế tạo ra loại vật liệu huỳnh quang có sự ổn định hóa học và độ bền nhiệt cao, có thể ứng dụng cho chế tạo WLED trong nước, chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu chế tạo vật liệu bằng phương pháp đồng kết tủa đi từ các nguồn vật liệu ban đầu là các muối mục đích nghiên cứu chế tạo ra loại vật liệu huỳnh quang có sự ổn định hóa học và độ bền nhiệt cao, có thể ứng dụng cho chế tạo WLED trong nước, chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu chế tạo vật liệu bằng phương pháp đồng kết tủa đi từ các nguồn vật liệu ban đầu là các muối nitơrat. | Journal of Science and Technology 54 (5A) (2016) 227-237 TỔNG HỢP VÀ TÍNH CHẤT QUANG CỦA BỘT HUỲNH QUANG PHÁT XẠ ÁNH SÁNG MÀU ĐỎ/VÀNG-LỤC VÀ LAM CHO WLED Tống Thị Hảo Tâm1, 2 1 2 Viện Công nghệ Thông tin kinh tế (SITE), Trường Đại học Kinh tế quốc dân (NEU), 207 đường Giải Phóng, Hà Nội, Việt Nam Viện Tiên tiến Khoa học và Công nghệ (AIST), Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (HUST), 01 đường Đại Cồ Việt, Hà Nội, Việt Nam Email: haotamit@ Đến Tòa soạn: 15/7/2016; Chấp nhận đăng: 4/12/2016 TÓM TẮT Với mục đích nghiên cứu chế tạo ra loại vật liệu huỳnh quang có sự ổn định hóa học và độ bền nhiệt cao, có thể ứng dụng cho chế tạo WLED trong nước, chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu chế tạo vật liệu bằng phương pháp đồng kết tủa đi từ các nguồn vật liệu ban đầu là các muối nitơrat. Đây là một loại bột huỳnh quang mới với thành phần mạng nền gồm hai pha, pha Ca2MgSi2O7(, x = 2) và pha Ca3MgSi2O8(, x = 3).Trong bài viết này chúng tôi đi sâu vào trình bày các kết quả nghiên cứu của mình về tính chất quang của vật liệu bột huỳnh (x = 2, 3). Eu3+ pha tạp vào mạng nền , dưới kích thích ở bước sóng tử ngoại, sẽ cho phát xạ vùng ánh sáng đỏ, trong đó đỉnh phát xạ tại 613 nm có cường độ mạnh tạp vào mạng nền (x = 2, 3), dưới kích thích ở bước sóng tử ngoại, sẽ cho phát xạ vùng ánh sáng màu vàng-lục (530 nm) và vùng ánh sáng màu lam (450 nm) với cường độ phát xạ tương đương khi kích thích bởi đèn Xe bước sóng 370 nm. Nồng độ tạp Eu2+ tối ưu pha vào mạng nền cỡ 5 %mol. Với tính chất quang như trên, bột huỳnh quang mà chúng tôi chế tạo dự đoán có thể kết hợp tốt với UV LED hoặc BLUE LED để tạo ra WLED. Từ khoá: bột huỳnh quang; ;huỳnh quang; bột huỳnh quang phát xạ đỏ/vàng-cam. 1. GIỚI THIỆU Điốt phát ánh sáng trắng (WLED) dựa trên bột huỳnh quang là thế hệ nguồn sáng thứ tư, nhờ lợi thế về .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
52    61    0    28-06-2022
3    83    0    28-06-2022
50    77    1    28-06-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.