tailieunhanh - Hướng dẫn giải bài 1,2,3,4,5,6,7,8 trang 18 SGK Hóa học 12

Tài liệu giải bài tập trang 18 SGK sẽ giúp các em hệ thống lại những kiến thức lý thuyết của bài Luyện tập este và chất béo. Đồng thời, với các định hướng gợi ý giải bài tập đi kèm sẽ là tài liệu hữu ích hỗ trợ các em trong quá trình tự trau dồi và rèn luyện kỹ năng giải bài tập. | Để nắm bắt được nội dung của tài liệu, mời các em cùng tham khảo nội dung dưới đây. Ngoài ra, để nâng cao kỹ năng giải bài tập, mời các em cùng tham khảo thêm các dạng Bài tập về Este, Lipit. Hoặc để chuẩn bị tốt và đạt được kết quả cao trong kỳ thi THPT Quốc gia sắp tới, các em có thể tham gia khóa học online Luyện thi toàn diện THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2018 trên website HỌC247. Bài 1 trang 18 SGK Hóa học 12 So sánh chất béo và este về thành phần nguyên tố, đặc điểm cấu tạo phân tử và tính chất hóa học. Hướng dẫn giải bài 1 trang 18 SGK Hóa học 12:   Chất béo Este Thành phần nguyên tố Chứa C, H, O Đặc điểm cấu tạo phân tử Là hợp chất este Trieste của glixerol với axit béo Là este của ancol và axit Tính chất hóa học Phản ứng thủy phân trong môi trường axit Phản ứng xà phòng hóa Bài 2 trang 18 SGK Hóa học 12 hi đun hỗn hợp 2 axit cacboxylic với glixerol ( axit H2SO4 làm xúc tác ) có thể thu được mấy Trieste ? Viết công thức cấu tạo của các chất này. Hướng dẫn giải bài 2 trang 18 SGK Hóa học 12: Có thể thu được 6 trieste. Bài 3 trang 18 SGK Hóa học 12 Khi thủy phân (xúc tác axit) một este thu được một glixerol và hỗn hợp axit stearic (C17H35COOH) và axit panmitic (C15H31COOh) theo tỉ lệ 2 : 1. Este có thể có công thức cấu tạo nào sau đây? Hướng dẫn giải bài 3 trang 18 SGK Hóa học 12: Đáp án B. Bài 4 trang 18 SGK Hóa học 12 Làm bay hơi 7,4 gam một este A no, đơn chức thu được một thể tích hơi bằng thể tích của 3,2 gam khí oxi ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất. a) Tìm công thức phân tử của A. b) Thực hiện phản ứng xà phòng hóa 7,4 gam A với dung dịch NaOH khi đến phản ứng hoàn toàn thu được sản phẩm có 6,8 gam muối. Tìm công thức cấu tạo và tên gọi của A. Hướng dẫn giải bài 4 trang 18 SGK Hóa học 12: Vì A là este no, đơn chức nên có công thức phân tử là Cn­H2nO2. Ta có : nA = nO2 = 3,2/32 =0,1 (mol) ⇒ MA = 74 g/mol .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.