tailieunhanh - Hướng dẫn giải bài 29,30,31 trang 83 SGK Toán 8 tập 1

Tài liệu tóm tắt lý thuyết dựng hình bằng thước và compa, dựng hình thang kèm theo hướng dẫn giải bài 29,30,31 trang 83 SGK Toán 8 tập 1 trình bày về những kiến thức trọng tâm của bài học và đáp án giải bài tập trong SGK Toán 8 phần dựng hình bằng thước và compa. Mời các em cùng tham khảo. | Để nắm bắt nội dung của tài liệu một cách chi tiết, mời các em cùng tham khảo đoạn trích “Hướng dẫn giải bài 29,30,31 trang 83 SGK Toán 8 tập 1: Dựng hình bằng thước và compa” dưới đây. Ngoài ra, các em có thể xem lại bài tập "Hướng dẫn giải bài 26,27,28 trang 80 SGK Toán 8 tập 1".Đáp án và hướng dẫn giải bài tập SGK trang 83 Toán 8 tập 1: Dựng hình bằng thước và compa. Dựng hình thangBài 29 trang 83 SGK Toán 8 tập 1 – Hình học Dựng tam giác ABC vuông tại A, biết cạnh huyền BC = 4cm, góc nhọn ∠B=650 Hướng dẫn giải bài 29: Sử dụng phương pháp dựng tam giác vuông đã được học. Ta lần lượt thực hiên: – Vẽ đoạn BC = 4cm. – Vẽ tia Bx tạo với BC một góc 650  – Vẽ đường thẳng a qua C và vuông góc với Bx và cắt Bx tại A. Khi đó  ∆ABC là tam giác cần dựng. Bài 30 trang 83 SGK Toán 8 tập 1 – Hình học Dựng tam giác ABC vuông tại B, biết cạnh huyền AC = 4cm, cạnh góc vuông BC = dẫn giải bài 30: Sử dụng phương pháp dựng phương pháp vuông đã được học. Ta lần lượt thực hiện: – Vẽ góc vuông xBy. Trên tia Bx lấy điểm C sao cho BC = 2cm.– Vẽ đường tròn (C; 4) và đường tròn này cắt tia Oy tại A với C ta được  ∆ABC là tam giác cần 31 trang 83 SGK Toán 8 tập 1 – Hình họcDựng hình thang ABCD (AB // CD), biết AB = AD = 2cm, AC = DC = dẫn giải bài 31:Hãy phác thảo hình vẽ để dẫn dắt bài toán về việc đầu tiên là vẽ một tam giác. Đỉnh còn lại được xác định nhờ định nghĩa hình thang kết hợp với một giả thiết còn sinh tự vẽ hìnhTa lần lượt thực hiện:– Vẽ  ∆ACD bằng cách:+  Vẽ đoạn CD = 4cm.+ Vẽ đường tròn (C; 4) và đường tròn (D; 2), chúng cắt nhau tại A với C, D ta được  ∆ACD.– Xác định điểm còn lại B bằng cách:+ Vẽ tia Ax song song với tia DC.+ Trên tia Ax lấy điểm B sao cho AB = B với C ta được hình thang cần xem đầy đủ nội dung của “Hướng dẫn giải bài 29,30,31 trang 83 SGK Toán 8 tập 1: Dựng hình

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
10    80    0    29-06-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.