tailieunhanh - Hướng dẫn giải bài 1,2,3,4,5 trang 73 SGK Hình học 6 tập 2

Tài liệu hướng dẫn giải bài tập trang 37 sẽ giúp các em tiết kiệm thời gian hơn trong việc tìm kiếm tài liệu hoàn thành bài tập về nhà. Nội dung trọng tâm của tài liệu gồm phần gợi ý trả lời và phương pháp giải các bài tập cụ thể. Hy vọng đây sẽ là tài liệu bổ trợ đắc lực cho các em trong quá trình rèn luyện và nâng cao các kĩ năng làm bài. | Bài 1 trang 73 SGK Hình học 6 tập 2 Hãy kể tên một số hình ảnh của mặt phẳng Hướng dẫn giải bài 1 trang 73 SGK Hình học 6 tập 2: Mặt nước yên lặng, mặt gương, mặt bàn, mặt bảng Bài 2 trang 73 SGK Hình học 6 tập 2 Hãy gấp một tờ giấy. Trải tờ giấy lên mặt bàn rồi quan sát xem nếp gấp có phải là hình ảnh bờ chung của hai nửa mặt phẳng đối nhau hay không? Hướng dẫn giải bài 2 trang 73 SGK Hình học 6 tập 2: Nếp gấp cho ta hình ảnh của một đường thẳng do đó nó là hình ảnh chung của hai nửa mặt phẳng đối nhau. Bài 3 trang 73 SGK Hình học 6 tập 2 Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau: a) Bất kì đường thẳng nào nằm trên mặt phẳng cũng là bờ chung của hai nửa mặt phẳng b) Cho ba điểm không thẳng hàng 0,A,B. Tia Ox nằm giữa hai tia OA,OB khi tia Ox cắt . Hướng dẫn giải bài 3 trang 73 SGK Hình học 6 tập 2: a) đối nhau. b) đoạn thẳng AB tại điểm nằm giữa A và B. Bài 4 trang 73 SGK Hình học 6 tập 2 Cho ba điểm A, B, C không thẳng hàng. Vẽ đường thẳng a cắt các đoạn thẳng AB, AC và không đi qua A,B,C. a) Gọi tên hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ a, b) Đoạn thẳng BC có cắt đường thẳng a hay không? Hướng dẫn giải bài 4 trang 73 SGK Hình học 6 tập 2: a) Nửa mặt phẳng bờ a chứa điểm A; nửa mặt phẳng bờ a chứa B(hoặc chứa C); b) Đoạn thẳng BC không cắt đường thẳng a. Bài 5 trang 73 SGK Hình học 6 tập 2 Gọi M là điểm nằm giữa hai điểm A, B lấy điểm O không nằm trên đường thẳng AB . Vẽ ba tia OA,OB,OM. Hỏi tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Hướng dẫn giải bài 5 trang 73 SGK Hình học 6 tập 2: M nằm giữa A và B nên tia OM cắt AB tại M, do đó tia OM nằm giữa hai tia OA, OB. Nhận xét: Bài toán này cho ta thấy quan hệ giữa điểm nằm giữa của đoạn thẳng và tia nằm giữa hai tia; Nếu M nằm giữa hai điểm A và B và điểm O không nằm trên đường thẳng AB thì OM nằm giữa hai tia OA,OB và ngược lại. Để xem nội dung chi tiết của tài liệu các em vui lòng đăng nhập website và download về máy để tham khảo dễ dàng  hơn. Bên cạnh

TỪ KHÓA LIÊN QUAN