tailieunhanh - Vai trò của giáo viên trong việc dạy học tích hợp nội dung và ngôn ngữ

Mục đích của bài nghiên cứu này muốn nhắm đến vai trò của người giáo viên – một trong những yếu tố quan trọng quyết định đến sự thành công của mô hình CLIL. Bài viết trình bày sơ lược về tầm quan trọng của mô hình CLIL và làm rõ những vai trò của người giáo viên trong giảng dạy theo mô hình này và đưa ra một số đánh giá cũng như gợi ý cho việc đào tạo giáo viên. | VJE Tạp chí Giáo dục, Số 423 (Kì 1 - 2/2018), tr 27-31 VAI TRÒ CỦA GIÁO VIÊN TRONG VIỆC DẠY HỌC TÍCH HỢP NỘI DUNG VÀ NGÔN NGỮ Chu Thu Hoàn, Trường Trung học phổ thông Chuyên ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội Ngày nhận bài: 14/11/2017; ngày sửa chữa: 22/11/2017; ngày duyệt đăng: 27/11/2017. Abstract: The aim of this research is to show out the role of the teachers - one of the most important factors determining the success of the content and language integrated learning (CLIL) models, analyze the necessary characteristics of them and some methods to improve their academic competence. The content will be devided into two parts respectively. The first part of the research presents the importance of the CLIL instruction and specifies the role of teachers in this model. The second part shows out the assessment as well as the suggestions for further teacher training. Keywords: Content and Language Integrated Learning, role, training, bilingual. lại chưa tính toán đến tài nguyên hiện có, mà với mô hình CLIL chính là các GV - người cần phải đáp ứng đầy đủ yếu tố chuyên môn về cả mặt kiến thức bộ môn cũng như ngôn ngữ. Bài viết này mong muốn làm rõ những vai trò của GV và phương pháp giảng dạy của họ đối với mô hình CLIL và nhấn mạnh tầm quan trọng của quá trình đào tạo GV trong công cuộc triển khai mô hình này. 2. Nội dung nghiên cứu . Vai trò của giáo viên trong việc giảng dạy CLIL Các nghiên cứu hiện có hầu như chỉ tập trung vào cách thức để tiếp thu các thuật ngữ, hoặc các mối quan hệ giữa ngôn ngữ và khả năng tiếp nhận kiến thức, chứ chưa có một sự so sánh giữa các văn hóa khác nhau, hay một quá trình thật cụ thể. Trong khi đó CLIL lại đòi hỏi sự tích hợp giữa việc học nội dung kiến thức và học ngoại ngữ, hay cần có sự tương tác qua lại giữa hai mặt này trong quá trình giảng dạy của GV. Vì vậy những nghiên cứu về tâm lí hay con người cũng rất cần thiết để hiểu hơn về CLIL. Giảng dạy theo mô hình CLIL hoàn toàn không phải là một vấn đề đơn giản đối với các GV tham gia.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.