tailieunhanh - Tính toán và vẽ đồ thị với Excel

Tài liệu Tính toán và vẽ đồ thị với Excel giúp cho các bạn những kiến thức về tính giá trị cột điểm trung bình, tính giá trị cột kết quả, tính giá trị cột xếp loại, tính giá trị cột xếp hạng, tính điểm trung bình cao nhất, nhỏ nhất và điểm trung bình của lớp. | TH111 – Nhập môn Công nghệ Thông tin 1 Tháng 10/2011 Tính toán và vẽ đồ thị với Excel Tài liệu này tiếp tục hướng dẫn cách sử dụng phần mềm Excel vào việc tính toán thông qua việc tính toán bảng điểm, tính doanh thu công ty vật tư. Đồng thời hướng sinh viên có thể sử dụng được WordArt và vẽ đồ thị trong Excel. Bộ môn Công nghệ phần mềm Khoa Công nghệ thông tin ĐH Khoa học tự nhiên TP HCM Sử dụng Excel TH111 – Nhập môn Công nghệ Thông tin 1 MỤC LỤC 1. Nội dung thực hành 1 2. Case Study . 1 3. Hướng dẫn cụ thể . 1 . Tính giá trị cột Điểm trung bình. 2 . Tính giá trị cột Kết quả 3 . Tính giá trị cột Xếp loại . 3 . Tính giá trị cột Xếp hạng . 3 . Tính điểm trung bình cao nhất, nhỏ nhất và điểm trung bình của lớp . 4 . Thống kê Xếp loại . 4 . Chèn tiêu đề WordArt 5 . Vẽ đồ thị 5 . Định dạng bảng .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.