tailieunhanh - Chính sách vĩ mô kiềm chế lạm phát và kích thích tăng trưởng kinh tế

Trong thực tế điều hành đất nước, bất cứ chính phủ của quốc gia nào cũng muốn nền kinh tế nước mình có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và mức lạm phát thấp, mức thất nghiệp thấp. Tuy nhiên, thực tế hoạt động của nền kinh tế cũng chỉ rõ kinh tế tăng trưởng cao đồng hành với mức lạm phát cao. | Kinh tế VN trên đà tăng trưởng PGS. TS. NGUYỄN VĂN TRÌNH & THS. NGUYỄN SƠN HOA Trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐHQG 1. Đặt vấn đề Các lý thuyết kinh tế vĩ mô hiện đại đều chứng minh giữa tăng trưởng kinh tế và lạm phát có mối quan hệ thuận, nghĩa là, khi nền kinh tế tăng trưởng cao thì sẽ dẫn đến lạm phát. Vấn đề là mức lạm phát nào nền kinh tế chấp nhận được và không dẫn đến những xáo trộn trầm trọng tình hình kinh tế - xã hội, gây những bất ổn đến an ninh, trật tự xã hội. Trên cơ sở đánh giá tác động của lạm phát đến tình hình kinh tế - xã hội mà chính phủ sẽ quyết định can thiệp để điều chỉnh. Đồng thời, chính phủ cũng dựa vào mục tiêu của mình để đưa ra các quyết định điều chỉnh. Nếu vì mục tiêu tăng trưởng cao, giải quyết nạn thất nghiệp, chính phủ có thể phải duy trì mức lạm phát cao, và ngược lại, chính phủ muốn kiềm chế lạm phát thì phải hy sinh tốc độ tăng trưởng kinh tế, chịu mức thất 2 nghiệp cao. Một chính sách nhằm duy trì tốc độ tăng trưởng cao mà mức lạm phát thấp là rất khó khăn, nhất là trong điều kiện nguồn lực cho tăng trưởng đã tới hạn và nền kinh tế đã hội nhập, chịu tác động của thị trường thế giới và nền kinh tế toàn cầu. Vậy trong điều kiện hiện nay, VN phải chọn con đường nào? Chấp nhận tăng trưởng cao và lạm phát cao, thất nghiệp thấp? Hay tăng trưởng thấp, lạm phát thấp nhưng thất nghiệp gia tăng? Hoặc có chính sách nào vẫn đảm bảo tăng trưởng kinh tế cao và lạm phát thấp ở VN? Đây là những vấn đề kinh tế vĩ mô đang làm đau đầu các nhà lý luận cũng như các nhà lãnh đạo, hoạch định chính sách vĩ mô của VN hiện nay. 2. Phân tích vấn đề Để có lời giải tương đối phù hợp cho các vấn đề trên, cần phân tích thực trạng tình hình tăng trưởng kinh tế và các nguyên nhân lạm phát của VN trong những năm vừa qua. Về tình hình tăng trưởng PHÁT TRIỂN & HỘI NHẬP Số 6 - Tháng 8/2010 kinh tế Kinh tế VN trong những năm qua đã đạt được nhiều thành tựu trong điều kiện tình hình kinh tế thế giới có nhiều biến động. Tăng trưởng kinh tế của VN .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.