tailieunhanh - Một số yêu cầu khi sử dụng sách giáo khoa theo hướng phát triển năng lực học tập cho học sinh trong dạy học lịch sử ở trường trung học phổ thông

Sử dụng sách giáo khoa trong dạy học nói chung, dạy học lịch sử nói riêng ở trường trung học phổ thông theo hướng phát triển năng lực học sinh là một trong các yếu tố góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục - Đào tạo. Bài viết này đề cập một số yêu cầu khi sử dụng sách giáo khoa theo hướng phát triển năng lực học tập cho học sinh trong dạy học lịch sử ở trường trung học phổ thông hiện nay. | VJE Tạp chí Giáo dục, Số 424 (Kì 2 - 2/2018), tr 25-28 MỘT SỐ YÊU CẦU KHI SỬ DỤNG SÁCH GIÁO KHOA THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC TẬP CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Bùi Thị Oanh - Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngày nhận bài: 09/02/2017; ngày sửa chữa: 10/02/2017; ngày duyệt đăng: 21/02/2017. Abstract: Using the textbook in teaching in general and in teaching history in particular at high schools towards developing the capacity of students is one of the factors that contribute to successful implementation of the fundamental and comprehensive education reform. This article mentions some requirements when using textbooks towards developing capacity for student in teaching history at high schools today. Keywords: Textbooks, capacity development, high school, students. 1. Quan niệm sử dụng sách giáo khoa theo hướng phát triển năng lực học tập cho học sinh trong dạy học lịch sử ở trường trung học phổ thông . Quan niệm sử dụng sách giáo khoa Trong nghiên cứu lí luận về sách giáo khoa (SGK), có nhiều thuật ngữ liên quan đến việc khai thác SGK trong quá trình dạy học như “nghiên cứu SGK”, “làm việc với SGK”, “sử dụng SGK”. Mỗi thuật ngữ phản ánh các nội dung khai thác SGK một cách khác nhau. Xem xét trên cơ sở thông tin tri thức, SGK là một đối tượng của hoạt động dạy học, các nhà nghiên cứu sử dụng thuật ngữ “nghiên cứu SGK”, “làm việc với SGK”. Trong khi đó, SGK thường được khai thác trong quá trình dạy học với tư cách là một công cụ dạy học, một phương tiện dạy học. Do vậy, chúng tôi vận dụng thuật ngữ “sử dụng SGK”. Theo Từ điển Tiếng Việt, “sử dụng là đem dùng vào mục đích nào đó” [1; tr 876]. Căn cứ vào các chủ thể hoạt động khác nhau mà SGK được sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau. Giáo viên (GV) sử dụng SGK vào mục đích dạy học gắn với các nhiệm vụ soạn bài, sử dụng trong quá trình giảng dạy. Học sinh (HS) sử dụng SGK vào mục đích học tập, chuẩn bị bài mới, sử dụng học trên lớp, tự học và ôn bài ở nhà, làm phương tiện hỗ trợ .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
133    66    0    28-06-2022
94    83    0    28-06-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.