tailieunhanh - Hướng dẫn giải bài 20,21,22,23,24,25 trang 79,80 SGK Toán 8 tập 1

Tài liệu tóm tắt lý thuyết đường trung bình của tam giác và của hình thang kèm theo hướng dẫn giải bài 20,21,22,23,24,25 trang 79,80 SGK Toán 8 tập 1 mà sưu tầm và tổng hợp sẽ giúp các em học sinh củng cố lại kiến thức và rèn luyện kỹ năng giải bài tập trong SGK. Mời các em cùng tham khảo. | Để nắm phương pháp giải bài tập hiệu quả, mời các em cùng tham khảo đoạn trích “Hướng dẫn giải bài 20,21,22,23,24,25 trang 79,80 SGK Toán 8 tập 1: Đường trung bình của tam giác và của hình thang" kèm theo hướng dẫn giải bài 20,21,22,23,24,25 trang 79,80 SGK Toán 8 tập 1 mà sưu tầm dưới đây. Ngoài ra, các em có thể xem lại bài tập "Hướng dẫn giải bài 16,17,18, 19 trang 75 SGK Toán 8 tập 1".   Đáp án và hướng dẫn giải bài tập trong SGK trang 79,80 SGK Toán 8 tập 1: Đường trung bình của tam giác, của hình thang Đường trung bình của tam giác Bài 20 trang 79 SGK Toán 8 tập 1  – Hình học Tìm x trên hình 41. Đáp án và hướng dẫn giải bài 20: Ta có ∠K = ∠C = 500 nên IK // BC (∠K = ∠C(đồng vị)) Mà KA = KC suy ra IA = IB = 10cm Vậy x = 10cm Bài 21 trang 79 SGK Toán 8 tập 1  – Hình học Tính khoảng cách AB giữa hai mũi của compa trên hình 42, biết rằng C là trung điểm của OA, D là trung điểm của OB và OD = 3cm. Đáp án và hướng dẫn giải bài 21: XétΔOAB Ta có CO = CA (gt) DO = DB (gt) Nên CD là đường trung bình của  ∆OAB. Do đó CD =1/2AB Suy ra AB = 2CD = = 6cm. Bài 22 trang 80 SGK Toán 8 tập 1  – Hình học Cho hình 43. Chứng minh rằng AI = IM. Đáp án và hướng dẫn giải bài 22: Xét ∆BDC có BE = ED và BM = MC (giả thiết) ⇒ ME là đường trung bình của ∆BDC nên EM // DC Suy ra DI // EM Xét  ∆AEM có AD = DE và DI // EM nên AI = IM. Đường trung bình của hình thang Bài 23 trang 80 SGK Toán 8 tập 1  – Hình học Tìm x trên hình 44.   Đáp án và hướng dẫn giải bài 23: Xét tứ giác MNPQ có MP⊥PQ và NQ⊥PQ ⇒ MP//NQ ⇒ tứ giác MNPQ là hình thang Mặt khác: IK⊥PQ và MP⊥PQ ⇒ IK//MP, MI=IN ⇒ IK là đường trung bình ủa hình thang MNPQ ⇒ KQ= KP = 5 dm ⇒x = 5 dm   Bài 24 trang 80 SGK Toán 8 tập 1  – Hình học Hai điểm A và B thuộc cùng một nửa mặt phẳng có bờ là đường xy. Khoảng cách từ điểm A đến xy bằng 12cm, khoảng cách từ điểm B đến xy bằng 20cm. Tính khoảng cách từ

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.