tailieunhanh - Sáng kiến kinh nghiệm: Một vài kinh nghiệm làm tốt công tác chủ nhiệm lớp nhằm giáo dục kĩ năng sống cho học sinh lớp 2,3 trường Tiểu học Hà Huy Tập

Đề tài "Một vài kinh nghiệm làm tốt công tác chủ nhiệm lớp nhằm giáo dục kĩ năng sống cho học sinh lớp 2,3 trường Tiểu học Hà Huy Tập" chỉ rõ vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp phải làm gì, làm như thế nào, trách nhiệm đặt ở vị trí nào, để giáo dục học sinh trở thành con người không những có kiến thức tốt mà các em còn có phẩm chất đạo đức tốt, có được kĩ năng sống tốt để làm vốn sống. Để tìm hiểu rõ hơn nội dung chi tiết, . | Sáng kiến kinh nghiệm: Một vài kinh nghiệm làm tốt công tác chủ nhiệm lớp nhằm giáo dục kĩ năng sống cho học sinh lớp 2,3 trường Tiểu học Hà Huy Tập I. Phần mở đầu . Lý do chọn đề tài Bác Hồ đã từng nói: “Khi ngủ ai cũng như lương, thiện Tỉnh dậy phân ra kẻ dữ, hiền Hiền, dữ phải đâu là tính sẵn Phần nhiều do giáo dục mà nên” Trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước theo hướng “Công nghiệp hóa – hiện đại hóa” nhân tố con người là quan trọng nhất. Chính vì lẽ đó mà giáo dục luôn được coi là quốc sách hàng đầu. Mục tiêu giáo dục là đào tạo các em học sinh trở thành những con người phát triển toàn diện; có đạo đức, tri thức, sức khỏe và thẩm mỹ nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước. Để thực hiện được mục tiêu giáo dục thì trách nhiệm của người giáo viên phải nâng cao và được đặt lên hàng đầu trong việc “trồng người”. Đặc biệt năm học 2014 – 2015 là năm học đầu tiên thực hiện thông tư 30/2014/TT – BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về cách đánh giá học sinh tiểu học. Thời gian thực hiện từ 15/10/2014. Như chúng ta đã biết “Nề nếp là mẹ đẻ của chất lượng”. Người thầy trong giai đoạn giáo dục hiện nay, không còn giữ vai trò trang bị kiến thức cho học sinh mà phải biết định hướng đúng đắn, giúp học sinh phát triển toàn diện về năng lực và phẩm chất đạo đức. Đánh giá được sự tiến bộ của học sinh theo giai đoạn về các mặt cụ thể: kiến thức, kĩ năng; năng lực; phẩm chất của từng em. Cho nên trong quá trình dạy học, giáo viên chủ nhiệm có vai trò vô cùng quan trọng trong việc quản lí và giáo dục học sinh phát triển một cách toàn diện. Để góp một phần công sức nhỏ bé của bản thân vào công việc giáo dục học sinh trở thành con ngoan, trò giỏi. Qua nhiều năm thực dạy và làm công tác chủ nhiệm lớp. Trong quá trình quản lí các em và dạy các môn học ở Tiểu học, tôi mạnh dạn xin trao đổi cùng các anh, chị em đồng nghiệp “Một vài kinh nghiệm làm tốt công tác chủ nhiệm lớp nhằm giáo dục kĩ năng sống cho học sinh lớp 2,3 trường

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.