tailieunhanh - Tái cấu trúc tài chính, thị trường

Việc tiến hành đồng bộ và hiệu quả tái cấu trúc hệ thống tài chính – tiền tệ - thị trường sau khủng hoảng kinh tế sẽ tạo những tiền đề và định hướng quan trọng cho tái cấu trúc nền kinh tế, bởi những chức năng vốn dĩ của các phạm trù này đối với quá trình vận hành của nền kinh tế quốc dân – Tuy nhiên để đạt đến mục tiêu đó, trước hết cần đổi mới điều hành kinh tế vĩ mô ; bắt nguồn từ đổi mới thể chế kinh tế, cơ chế điều hành cho thực sự phù hợp với quy luật của kinh tế thị trường và xu thế toàn cầu hóa kinh tế. | Kinh tế VN trên đà tăng trưởng nhau. Nhận diện về tái cấu trúc kinh tế Tái cấu trúc kinh tế có thể có nhiều cách hiểu khác nhau tùy vào cách nhìn và cách tiếp cận. Theo chúng tôi đó là quá trình chuyển hóa các yếu tố cấu thành thực thể kinh tế theo các mục tiêu đã định, nhằm xác lập quan hệ kinh tế mới, tác động tích cực và hiệu quả đến quá trình phát triển kinh tế được định hướng. Tái cấu trúc kinh tế được diễn ra dưới nhiều cấp độ: Tái cấu trúc doanh nghiệp (công ty, tổng công ty, tập đoàn kinh tế ): là sự bố trí lại cơ cấu đầu tư theo hướng hiện đại hóa công nghệ, thay đổi kết cấu mặt hàng, chế tạo sản phẩm mới hoặc mở rộng các hoạt động kinh doanh. Có thể nói cách khác, đó là sự thay đổi trong quan hệ giữa đầu tư theo chiều rộng và chiều sâu, thích ứng với yêu cầu của thị trường nhằm nâng cao tính cạnh tranh và phát triển. TS. VÕ KHẮC THƯỜNG 1. Tái cấu trúc kinh tế là yêu cầu tất yếu của tiến trình kinh tế Quá trình vận động (tăng trưởng và phát triển) của nền kinh tế luôn diễn tiến bằng sự thừa kế, tiếp nhận, phủ định và đổi mới. Qui trình này có thể diễn ra trên cục diện hoặc toàn diện, thích ứng với yêu cầu hóa giải các mâu thuẫn nội tại hoặc chịu tác động của ngoại lực nhằm tạo những nhân tố tác động tích cực cho tăng trưởng và phát triển kinh tế bền vững. Những bước chuyển động đó có mức độ, phạm vi và qui mô khác nhau và sự tác động của nó đến hiệu quả kinh tế cũng có giới hạn trong phạm vi khác nhau của một tổ chức kinh tế, ngành kinh tế, lãnh thổ hoặc toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Những sự kiện đó biểu hiện như các động thái của phạm trù tái cấu trúc kinh tế ở các cấp độ khác Tái cấu trúc ngành kinh tế: là sự sắp xếp lại các loại hình kinh doanh cấu thành ngành kinh tế đó (Công nghiệp: chế tạo, chế biến, năng lượng, xây dựng ; nông nghiệp: trồng trọt, chăn nuôi ; thương mại, dịch vụ ) nhằm bảo đảm sự phát triển hợp lý, cân đối trong nội bộ ngành với quan hệ cung – cầu XH. Tái cấu trúc kinh tế lãnh Số 6 - Tháng 8/2010 PHÁT

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.